Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
March 1, 1942
Location
220 mil syd av Tjilatjap
Cause
Beskutt og senket [av japansk krysser]
Crew list
Delvis
Survived
37
Captured
0
Deceased
2 [9]
Missing
9
 • Avskrift av rapport fra skipets senkning den 1. mars 1942

  Ankom til Batavia den 15. februar om morgenen og ankret ca. 8 mil av Tanjong PRick, etter ordre fra de militære myndigheter. Skipets papirer ble bragt iland hvor man ble gjort opmerksom på at losning ikke kunne påregnes.

  Etter noen dagers forløp fikk man komme inn til kaien hvor ca. 225 ton kull ble inntatt, samt vann og proviant. Mann fikk så ordre om at gå til Tjilatjap for at losse lasten hvortil man ankom den 24. februar.

  Føreren satte seg her i forbindelse med myndighetene angående losning av lasten men intet resultat opnådes.

  Den 27. februar ved mørkets frembrudd fikk man plutselig ordre om at forlate havnen øieblikkelig og etter at ha fått tilstrekkelig damp op avgikk man en time senere med lods ombord for at lede skibet gjennem minebeltet.

  Man hadde i Tjilatjap lakt fortøid ved siden av en hollandsk båt hvorfra der ved avgangen hoppet 9 australske flyktninger ombord og da alt var rot kunne man ikke få de i land igjen så de ble med skipet.

  Søndag morgen ved 4 tiden ble man beskutt av et ukjent krigsskip. Båtene ble satt på vandet etter beste evne men medens man holdt på hermed ble mange av besetningen drept, eller såret av granater som eksploderte rundt omkring.

  Det norske flagg ble heist på aktermasten før senkningen. Man trodde at alle skipets fire båter var satt på vandet men ved dagslys viste det seg at den foreste stb. båt var blitt ødelagt under utsetningen og antagelig er alle de ombord værende der blitt drept av granatilden.

  Av de 3 gjenværende båter måtte den ene forlates da den var for meget ødelagt. Det var ved senkningen stor sjø og vanskelig at greie båtene som også var gjennemhullet av granatsplinter. Seil ble satt og kurs satt for Java. Man antok at man ved senkningen var ca. 220 mil syd av Tjilatjap.

  Den 4. mars om formiddagen var man oppunder land men på grunn av høi sjø kunne man ikke lande og holdt det derfor gående til den 5. om morgenen da man seilte båtene på land.

  Fra dette sted vandret man så til fods med 5 sårede på bårer lavet av seilene og båret av inføtte. Den 7. mars kom man til Garoet hvor de sårede ble innlagt på sykehus og de andre inkvartert hos private.

  Av skipets officerer er 1. styrmannen og 2. maskinist Stavenes savnet, samt 8 av den kinesiske besetning og 5 av de ombordværende flyktninger.

  Etter å ha vært i Garoet i 14 dager reiste skipets fører og 1. maskinist samt kinesermannskapet til Batavia for muligens at opdrive eksistense midler som det til d.d. ikke har lykkes.

  Man har fått underretning om at skipets 2. styrmann Aksel Evensen er blitt reddet av en hollandsk livbåt og innlagt på sykehus i Poevokerto.

  Batavia den 7. april 1942

  G. Nilsen, 1. maskinist

  Kristen Kjertsen, fører

  Raport anngående S/S "PROMINENTS" senkning den 1 mars 1942

  Avgik fra Colombo den 3 februar 1942 i konvoy bestemt Java. Den 13de annkom Batavia hvor forholdene da var håpløse og efter ha lakt der en uke blev skibet beordret til Tsilashap på Javas sydkyst hvor man skulle få losse lasten. Annkom hertil den 23 februar men nogen losning var det ikke tale om.

  Den 27de fikk man besked av de militære myndigheter om at forlate havnen og efter mørkets frembrud kom lods ombord for at føre skibet gjennem minebeltet. Man fik besked om at styre rett sydover for nermere ordre.

  Den 1 mars ved 3 tiden om morgen blev det første skib angrepet av Japansk destroyer og en halv times tid senere begyndte beskytningen av Prominent de første skudd var rettet mot båtdekket hvor man holdt på at sette ut livbåtene. Mange blev drept og såret.

  Man fikk begge b.b. livbåter så nogenlunde på vandet det var høi sjø og båtene gjennemhullet av granat splinter men utover dagen fikk mann nogenlunde orden på sakene seilte mot Java.

  Skibet sank ved 6 tiden om morgen i full brann og det norske flag vaiende på aktermasten.

  Skibets 2 styrmann (fikk mann høre senere) blev optatt av en hollandsk livbåt efter at ha lakt i vandet i 12 timer såret.

  1 styrmaa O. Ottesen Haugesund og 2 maskinist J. Stavenes Haugesund samt 7 kinesere og 4 australienere savnes.

  Ved senkningen var skibet ca. 230 mil syd av Tsilasha og man landet på syd Java den 5 mars her var det ubebodt men man fikk tilslutt inføtte til at hjelpe sig at bære 5 man og efter to dagers mars kom mann til innlandsbyen Garut hvor de sårede blev innlakt på sykehus.

  De senere oplevelser blir et kapitel for sig.

  Liverpool den 8 november 1945

  Kristen Gjertsen, ex. fører