Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
April 27, 1941
Location
60.10 N, 8.54 V, ca. 130 nautiske mil nordvest for Skottland
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Kull
Route
Blyth - Loch Ewe - Patreksfjord
Crew list
Komplett
Survived
8
Captured
0
Deceased
0 [13]
Missing
11
 • Rapport om torpederingen av s.s. "Rimfakse"

  s.s. Fimfakse av Bergen avgikk fra Blyth 20. april lastet med 1900 ton kull bestemt til Patricksfjord, Island. Skibet gikk i konvoi til Loch Ewe. Derfra avgikk det alene 25. april.

  Reisen fortsattes uten uheld inntil søndag 27. april. Skibets possisjon var da 60 10 N, og 8 54' V. Frisk O.S.O. vind. Kl. 1.50 ble s.s. Rimfakse truffet av en torpedo fra babord side ved akterkant av Nr. 2 luken. Skibet fikk straks en meget sterk slagside og begynte å synke. Vakthavende styrman, Rolseth, og rormannen Sulo Kiika løp straks til babord livbåt. Surringene var kappet, likedan styrbords talje. 2. styrmann Rolseth ble da slått overbord. Skibet fikk stadig mere slagside og sank i løpet av mindre enn 2 minutter. Straks etterpå fikk fatt i en flåte, som 8 mann etter hvert kom seg opp på. Omkring 10 minutter senere såes ubåten å komme til overflaten, men det kunne ikke sees at den gjorde noe forsøk på å ta opp de forliste som hørtes å rope om hjelp. Ved dagslys om morgenen såes en av livbåtene flytende med bunnen opp. Den annen redningsflåte såes også, og man fikk tak i den etter et par timers roing. Flåtene ble surret sammen og de 8 reddete fordelt. Intet tegn såes til andre overlevende.

  Kl. 12.45 ble de 8 man tatt opp av s.s. Hengist av Leith. De fikk alle tørre klær og forøvrig en utmerket behandling. 28. april kl. 9.00 ble de som var reddet landsatt i Crabster.

  Kapteinen, som hadde skadet en fot, ble lagt igjen på Durham Hospital i Thursø. De andre fortsatte til Newcastle og til LONDON.

  LONDON, 1. mai 1941

  Per Roseth, 2. styrmann