Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
November 23, 1940
Location
Ca. 55 16 N, 12 14 V
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
1030 favner pitprops
Route
Pugwash, N.S. - Newcastle on Tyne
Crew list
Komplett
Survived
16
Captured
0
Deceased
9 [9]
Missing
0
 • Rapport angående s.s. "SALONICA" av Haugesund

  Mandag 4/11-40 avgikk s.s. "SALONICA" fra Pugwash N.S. med en ladning props ialt 1030 favner, bestemt til Tyne. Skibet hadde 25 manns besetning og var ellers i fullt sjødyktig stand.

  Ankom til SYDNEY N.S. tirsdag 5/11 for så å vente på konvoi.

  Lørdag 9/11-1940 kl. 15.00 avgikk vi fra Sydney i konvoi, og reisen fortsattes under vekslende værforhold. Styrte kurser iflg. konvoi commodoren.

  Lørdag 23/11-40 storm med tung høi sjø. Kl. 2.40 ble et skib som gikk på babord side av s.s. "SALONICA" torpederet. Da vi ble klar over det, ble alle mann purret ut, og tok på seg livredningsvester, og det ble ringet full fart i maskinen. Kl. 2.46 ble s.s. "SALONICA" truffet av en torpedo på babord side midtskibs, antagelig i kjelerummet. 2 livbåter hang utsvinget i davitene, og babord livbåt forsvant under eksplosjonen. Alle mann løp da til styrbord båt, og denne ble låret og satt på vannet men i den høie sjø ble den snart full av vann, og 16 mann, som var i båten, kom i vannet og båten veltet. 2 mann klarte å komme ombord igjen.

  Motorbåten som sto på nr. 3 luken kunne ikke settes ut, da vi ingen damp hadde. De hadde en båt under broen, og de gjenværende 9 mann gikk igang med å sette den ut, hvilket lyktes dem, og etter 45 minutter ble de tatt opp av destroyeren "SKEENA" og ble landsatt i Gourock 25/11-40.

  En annen destroyer tok opp 7 man av dem som falt i vannet, og de ble landsatt i Liverpool.

  It is feared that thefollowing have lost their lives:-

  2nd Officer Birger Sætre

  Steward Konrad Stenhagen

  Cook Oskar Olsen

  Mess Room Boy Rolf Selleseth

  3rd Engineer Andor Breivik

  Fireman Jakob C. Tobler

  Fireman Jørgen Mortensen

  A.B. Seaman Karl Knudsen

  Ordinary Seaman Sivert Sylte

  S.S. "SALONICA" ble torpederet på ca. 55 16 N og 12 14 V. Alle mannskapets private eiendele samt skibets papirer og dagbøker gikk tapt.

  T. Nilsen, 1. styrmann

  Ole Økland, Fører

  K. Kristensen, Matros

  F. Klockmann, 2. maskinist