Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
May 12, 1943
Location
Nord-Atlanteren, 12 dager ut fra New York. Ca. 21o30 lg.w. og 48o15 N
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Parafin og bensin
Route
New York - Belfast Lough
Crew list
Komplett
Survived
19
Captured
0
Deceased
0 [20]
Missing
20
 • Rapport

  Den 1. mai 1943 kl. 0500 avgikk skibet fra New York i konvoi. Lasten bestod av ca. 7000 tonn parafin og ca. 7000 tonn benzin.

  Antal mannskap 39 mann.

  Bestemmelsestedet var Belfast for ordre. Reisen fra New York var i samsvar med konvoiens ordre. Utenfor Halifax N.S. kom endel skib og sluttet sig til konvoien. Før ankomst til møtestedet utenfor Halifax, hadde vi delvis tåke. Efterpå blev tåken meget tett. Da konvoien var utenfor St. Jons New Foundland lettet tåken. "Sandanger" var da alene. Dette var det 5te døgn efter avgang fra New York. Ut på eftermiddagen samme dag (7de dag) traff vi på en hollandsk taugbåt som var exkortert av en armert trawler. Taugbåten skulle slutte sig til konvoien. Efter angitt kurs og fart, fra trawleren, fortsatte nevnte tre båter natten gjennem. Da det lysnet neste morgen var trawleren borte. Sammen med taugbåten fortsatte vi dagen og følgende natt. Kursen og farten blev endel forandret. Neste morgen 8de mai signalerte taugbåten at han vilde forsøke å finne konvoien. Han hadde gjennem radio fått en "ufulstendig" melding. "Sandanger" fikk samme dag konvoiens neste dags possisjon. Kurs og fart blev satt i samsvar med nevnte possisjon. "Sandanger" var på plass den 9. mai kl. 1200, men der var ingen konvoi å se. Dan 10 mai om morgenen møtte vi et skib som tilhørte samme konvoi. Ut på formiddagen møtte vi to andre skib som også ledte efter samme konvoi. Sammen med sistnevnte skib, var "Sandanger" på møteplass den 10. mai, kl. 1200.

  Været var siktbart, men der var ingen konvoi å se. Fortsatte sammen med nevnte skib og for full fart. "Sandanger"s' fart var 11 3/4 til 12 mil.

  Der fortsattes med full fart og den 12. mai var "Sandanger" på ca. 21o30 lg.w. og 48o15 N. Været var klart, sjø og vind akterlig. Styrke var til middag opgitt til sjø 3, vind 2. Retning S.W. Skiftet kurs som skulde fortsettes til neste middag.

  Kl. 1900 den 12. mai blev "Sandanger" truffet av 3 torpedoer. Torpedoene kom inn på b.b. side. De 2 første nesten samtidig og den 3de ca. 2 sekunder efter de to første. En torpedo traff rett under midtskibet. En i aller akterkante av pumperummet og den 3de i no. 6 tank eller i Crossbunkertanken.

  2. maskinist som hadde vakt, stoppet maskinen og sprang til båtene.

  Skibet var i flammer fra så langt forut som kunde sees og til langt aktenom. Det brandt overalt i ganger og i lugarer på b.b. side, da mannskapet sprang til båtene. B.b. båter akter var innsluttet av flammer. Likeså flåten akter på b.b. side.

  På stb. side var flåten kuttet løs, men stativet den stod på var bent og flåten satt derfor fast. Eneste båt å få ut var Stb. motorbåt.

  Det var flammer på vannet langs skibets Stb. side. Båten blev firt rett ned i flammene.

  Under nedfiringen av båten kom et stort stykke jernplate og satte sig fast i aktre talje. Taljen stoppet opp. Forreste talje blev så langt nedfirt at båten begyndte å ta vann over stevnen. Aktre talje blev derfor skåret over med kniv. Mens båten lå langs skibssiden kom flere mann entrende ned.

  Imidlertid hadde folk arbeid med flåten på Stb. side. De fikk denne løs. Vi så den gå overbord og rett i flammene. Vi så også flere mann hoppe overbord for å ta til fåten. På grunn av flammene blev de usynlig for oss i båten, med engang de hadde hoppet overbord.

  Grunnet "Sandanger's" fart, skar livbåten noen meter ut fra skibssiden. En motormann som hang i nettet, på skibssiden, hoppet ut i flammene og forsøkte å nå båten. Gjennem flammene kunne han sees å svømme noen tak. Han var bare noen meter fra båten da han gav opp. Båtsmannen var også midt nede på skibssiden. Han ropte til oss i båten, at vi skulle bare ro. "Det nytter ikke alikevel, dere er omringet av flammer," ropte han. Han var sett entre tilbake ombord i skibet. Livbåten var omringet av flammer. Alle i båten var mere og mindre våt av benzin og det var en god del benzin i selve båten.

  Grunnet den sterke og hurtige forbrenning, over skibet, blev det over samme et lavtrykk.

  Ut fra høitrykkssiden og langs med vannet, kom det blåsende inn en meget sterk vinn. Vinnen løftede flammene og delte disse i to partier. Da dette foregikk inn mot "Sandanger's" Stb. side, blev skibet borte for oss i livbåten.

  For oss i båten var intet andet å gjøre enn å forøke å komme bort. Ingen mennesker var å se i vannet. Vi rodde mellem de førstnevnte to partier av flammer og med flammer noen fot over båten. Vi rodde under denne flammebro i ca. 40 min.

  Det var set fra de reddede, at broens b.b. side lå over til Stb. At stormbroen var borte aktenfor pumperummet, at 2nen styrmann var på vei akterover, men snudde da han kom til stormbroens ende. At Stb. livbåt midtskibs hang normalt i daviterne.

  Noen mennesker midtskibs, utenom 2nen styrmann var ikke sett. Antagelig var de svimeslått av explosjonen eller i svime av gass fra benzinen.

  "Sandanger's" akterskib forsvandt innen ca. 5 min. Forskibet blev sett i flammene ca. 1,5 time efter torpderingen. Siden såes intet til skibet.

  Brannen sluknet ca. kl. 2330 til kl. 2400. Vi i livbåten rodde hele tiden så lenge flammene varte, for å holde oss klar av disse.

  Den 13. mai kl. 01.00 satte vi seil. Vinden var løi og kursen blev holdt noegenlunde lik skibets, før torpederingen. Om morgenen forandret vinden sig. Vi var nødt til å gå ret vest. Vestlig kurs blev holdt for 2 døgn. Det 3dje døgn, om morgenen, fikk vi motoren igang. Kursen blev nu lagt rettvisende ost. Under seil og motor fortsattes nevnte kurs. Benzin til motoren slap opp efter 43 timer. Resten av reisen, inntil vi blev optatt av en destroyer, blev foretatt under seil alene.

  Om morgenen den 13. mai var der intet å se av skibet. Heller hadde ikke noen i båten sett eller hørt noget av de gjenværende 21 mann.

  I båten var ingen panikk eller uro. I de ca. 40 min. vi rodde under og mellem flammene, kom benzin og flammer flytende efter oss. Flammene var ofter bare noen meter fra båten og heten intens.

  Den 13. mai så vi fra båten 1 fly, men vi var ikke opservert av dette. 14. mai blev vi opservert av et 4 motors bombefly. Dette slapp ned "Emergency Ration". 15. mai så vi 3 fly. En Sunderland flybåt slap ned en radio-transmitter og en boks skibskjeks samt "First Aid Kit". 16. mai såes en båt i horisonten. Den så ikke oss. Hvorvidt den hørte våre S.O.S. vites ikke. 22. mai såes et fly, men vi var ikke sett av dette. 22. mai like før det lysnet, såes en rakett i ostlig rettning. Vi svarte med rakett og flares.

  Vi blev optatt av en kanadisk destroier ca. kl. 5.-

  Kl. 0700 samme dag den 23. mai blev de reddede 19 mann landsatt i Londonderry.

  Glasgow 2. juni 1943

  Edvard Kristiansen, maskinmester

  E. Andersen, 2nen mask.

  Fredrik Marthinsen, matros

  Ulrik Ulriksen, matros