Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
July 14, 1940
Location
120 miles sørvest for St. Vincent
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ballast
Route
St. Vincent - Aruba
Crew list
Komplett
Survived
29
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  August 22, 1940
  Location
  Rio de Janeiro
  Administrator
  Chargé d'Affaires Solum

  ...

  Framstod skipsfører Carsten Grom som forklarte at han hadde ført s.s. "Sarita" ...

  "Sarita" avgikk fra St. Vincent den 13. juli 1940 i ballast for Port of Spain. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i sjødyktig stand. Komparenten framviste kladden til dekksdagboken, og framla et utdrag av samme, for så vitt angikk den på reisen inntrufne begivenhet, hvorved skipet gikk tapt. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i utdraget anført of forklarte at han intet videre hadde å tilføye.

  Føreren ble derpå stillet følgende spørsmål.

  1a.

  Fikk skipet noe varsel om torpederingen?

  Svar: Nei.

  b.

  Hvadslags undervannsbåt?

  Svar: Tysk mannskap, fordi der taltes tysk, men ubåten førte intet nasjonalt merke.

  Når dukket den opp etter torpederingen?

  Svar: Først når mannskapet var gått i båtene.

  c.

  Talte De med noen av ubåtens bestetning og evt. hva sa den?

  Svar: Ubåtens fører spurte hvor "Sarita" kom fra, nasjonalitet, og hvortil skipet skulde. Ubåtens sjef lovet å telegrafere til St. Vincent om at mannskapet var gått i livbåtene.

  d.

  Visste folk på St. Vincent i almindelighet hvor "Sarita" skulde, og når den skulde avgå?

  Svar: Vanskelig å si, men antar at en del kjente til det. Skipet befannt seg 120 mil S.W. for St. Vincent da torpederingen fant sted.

  e.

  Hvor stor fart gjorde båten?

  Svar: Hadde ikke logg ute, men antar ca. 9 mil.

  f.

  Var skipet gassfritt før avgang?

  Svar: Ja, det var dieselolje ombord.

  g. Var tanklukene oppe eller nede?

  Svar: Oppe.

  4 a.

  Var redningsmateriell forhånden som foreskrevet?

  Svar: Ja.

  b.

  Hvorledes var sjøen?

  Svar: Styrke 4.

  c.

  Var redningsbåtene utsvinget?

  Svar: Ja.

  d.

  Hvorfor ble besettningen bare tatt i én båt?

  Svar: Under eksplosjonen p.g.a. torpedoen ble B.B. motorbåt på mittskip kastet inn, og kjølen på samme brukket. Den forreste daviden på B.B. side brakk samtidig ned. St.B.-livbåt kunne heller ikke benyttes fordi skipet krenget kraftig over til B.B. Den hengte seg samtidig opp, så det også av den grunn var utelukket å få den låret.

  e.

  Har der vært holdt båtøvelse og framgår det av journalen?

  Svar: Ja, i henhold til journal (som er gått tapt) holdtes der båtøvelse ca. 1. juli iår.

  10. Tykt undertøy og en del andre klær.

  a.

  Fikk De noe tøy med?

  Svar: Det jeg stod og gikk i.

  b.

  Fikk De skipspapirene med?

  Svar: Ja.

  11 a.

  Var redningen forbunnet med noen fare for redningsmennenes liv?

  Svar: Nei.

  12.

  Nei, intet annet en at alle reddet og ingen skadet av betydning.

  14.

  Nei.

  ...

  ... 1. vidne, styrmann Lillebø, som forklarte at han intet hadde å tilføye utenom journalutdraget. Ble derpå stillet følgende spørsmål:

  1 a.

  Fikk skipet noe varsel om torpederingen?

  Svar: Nei.

  b.

  Hvadslags undervannsbåt?

  Svar: Besettningen talte tysk, men noen talte godt engelsk. Ubåten førte intet nasjonalt merke.

  Når dukket ubåten opp etter torpederingen?

  Svar: Et kvarter eller tyve minutter etter torpederingen.

  c.

  Talte De med noen av ubåtens besettning og evt. hva sa den?

  Svar: Nei.

  d.

  Visste folk på St. Vincent i almindelighet hvor "Sarita" skulde og når den skulde gå?

  Svar: Har grunn til å tro at folk visste det.

  e.

  Hvor stor fart gjorde båten?

  Svar: Ca. 9 mil.

  f.

  Var skipet gassfritt før avgang?

  Svar: Menr at det ikke var særlig gass, på grunn av at det var dieselolje "Sarita" hadde ført.

  g.

  Var tanklukene opp eller nede?

  Svar: Oppe.

  4 a.

  Var redningsmateriell forhånden som foreskrevet?

  Svar: Ja.

  b.

  Hvorledes var sjøen?

  Svar: Mellom 3 og 4.

  c.

  Var redningsbåtene utsvinget?

  Svar: Ja, 3 og giggen stod på dekket.

  d.

  Hvorfor ble besettningen bare tatt i én båt?

  Svar: Fordi motorbåten blåste inn og ble ubrukelig, og den andre på S.B. side ble på grunn av krengingen opphengt og kunne ikke låres.

  e.

  Har der vært holdt båtøvelse og framgår det av journalen?

  Svar: Ja, hyppigere båtøvelser enn loven sier. Av journal-kladden framgår ingen senere båtøvelser enn 15. mars, men vidnet sier atjournalen viste at båtene ble svinget ut 23. juni d.å.

  10

  Mangler allt undertøy (tykt), frakk etc.

  a.

  Fikk De noe tøy med.

  Svar: Det jeg stod og gikk i.

  11

  Var redningen forbunnet med noen fare for redningsmennenes liv?

  Svar: Hvis der hadde vært undervannsbåter eller andre findtlige krigsfartøyer i nærheten vilde det ha vært forbunnet med fare, ellers ikke.

  12

  Nei.

  14

  Nei.

  ...

  Framstod 2. vidne, John Nilsen, ogforklarte at han intet hadde å tilføye til journalutdraget. Vidnet ble derpå stillet følgende spørsmål:

  1 a.

  Fikk skipet varsel om torpederingen?

  Svar: Nei.

  b.

  Hvadslags undervannsbåt?

  Svar: Ja, det var en tysk ubåt, men flere av besettningen talte engelsk.

  c.

  Talte De med noen av ubåtens besettning og evt. hva sa den?

  Svar: Nei.

  d.

  Visste folk på St. Vincent i almindelighet hvor "Sarita" skulde og når den skulde gå?

  Svar: Vet ikke noe om dette.

  e.

  Hvor stor fart gjorde båten?

  Svar: Ca. 8-9 mil.

  f.

  Var skipet gassfritt før avgang?

  Svar: Ja, antar at det var gassfritt.

  g.

  Var tanklukene oppe eller nede?

  Svar: Oppe.

  4 a.

  Var redningsmateriell forhånden som foreskrevet?

  Svar: Ja.

  b.

  Hvorledes var sjøen?

  Svar: Sjøgang, ikke særlig sterk.

  c.

  Var redningsbåtene utsvinget?

  Svar: Ja.

  d.

  Hvorfor ble besettningen bare tatt i én båt?

  Svar: Fordi motorbåtren mittskips ble kastet inn på dekket. Den andre på S.B. ble opphengt på grunn av krengingen og kunne ikke benyttes.

  e.

  Har der været båtøvelse og framgår det av journalen?

  Svar: Ja, regelmessige.

  10.

  Tykt undertøy og frakk.

  a.

  Det jeg stod og gikk i.

  12

  Nei.

  14

  Nei.

  ...

  Framstod 3. vidne Olaf Olsen, som intet hadde å føyhe til, idet journalutdraget var uttømmende.

  Vidnet ble derpå stillet førlgende spørsmål:

  1 a.

  Fikk skipet varsel om torpederingen?

  Svar: Nei.

  b.

  Hvadslags undervannsbåt?

  Svar: Vet ikke bestemt, men det ble sagt av de andre norske mannskaper at den var tysk.

  c.

  Talte De med noen av ubåtens besettning og evt. hva sa den?

  Svar: Nei.

  d.

  Visste folk på St. Vincent i almindelighet hvor "Sarita" skulde og når den skulde gå?

  Svar: Mange kjennte til "Sartiat"s avgang.

  e.

  Hvor stor fart gjorde båten.

  Svar: Ca. 8-9 mil.

  f.

  Var skipet gassfritt før avgang?

  Svar: Ja.

  g.

  Var tanklukene oppe eller nede?

  Svar: Oppe.

  4 a.

  Var redningsmateriell forhånden som foreskrevet?

  Svar: Ja.

  b.

  Hvorledes var sjøen?

  Svar: En del sjø.

  c.

  Var redningsbåtene utsvinget?

  Svar: Ja.

  d.

  Hvorfor ble besettningen bare tatt i én båt?

  Svar: Torpedoen traff B.B., og styrbord livbåt kunne ikke låres fordi den satt seg fast i fallrepet. Motorbåten ble ved samme anledning helt ødelagt.

  e.

  Har der vært båtøvelse og framgår det av journalen.

  Svar: Ja. Hadde sisste båtmanøvre under turen Aruba - St. Vincent.

  10

  Tykt undertøy og frakk samt endel andre småting.

  a.

  Fikk De noe tøy med?

  Svar: Det jeg gikk i.

  11 a.

  Var redningen forbunnet med noen fare for redningsmennenes liv?

  Svar: Nei.

  12

  Nei.

  14

  Nei.

  ...