Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
November 28, 1942
Location
Vestlige Middelhav, utenfor Bougie
Cause
Torpedert av fly [tyske]
Cargo
Bensin
Route
Algiers - Bone
Crew list
Komplett
Survived
17
Captured
0
Deceased
11 [11]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  December 29, 1942
  Location
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl

  ...

  Framstod skibets fører Arne Ragnar Lund og fremla en av ham avgitt rapport ...

  ...

  Kapteinen henholdt sig til rapporten og tilføiet at skibet var i full sjødyktig stand med redningsmateriell og livbåter i forskriftsmessig orden. Skibet var fullt bemannet - 28 manns besetning.

  Kapteinen har ikke flere data om de forulykkede enn de som er angitt i rapporten. Men fullstendig liste kan fåes fra Nortraship i London. Kapteinen har ikke materiale til å avgi skademelding for de skadede, men konsulatet i Algier ble underrettet om dem. Motorbåten som bragte de reddede iland ble tatt vare på av de britiske militære på stedet (Mon).

  ...

  1ste vidne (Juel Jahren, 1ste styrmann) forklarte at han var bekjennt med kapteinens rapport som han henholdt sig til. Han tilføiet at han lå i sin køi da angrepet av fiendlige fly begyndte, men sprang straks op på broen, hvor han var de torpedoen kom. Samtlige forulykkede var akterut undtagen messegutten som var midtskibs. De er antagelig samtlige blitt brennt op. Vidnet så selv 2 av mannskapet flyte på sjøen. De var forbrennte og helt ukjennelige og sikkert døde.

  ...

  2net vidne (John Sørensen, matros) blev gjort bekjennt med kapteinens rapport som han intet hadde å bemerke til. Han forklarte at han hadde vakt ved roret da fly-angrepet begyndte. Han hadde stått tilrors fra kl. 12 1/2. En tid etter hørte han flydur og samtidig at der ble skutt mot flyene. Da torpedoen hadde rammet gikk han på bagbord side og derfra gikk han tilbake til styrehuset hvor han ble antagelig noen sekunder. Han hoppet på sjøen på styrbords side og ble etter ca. 1/2 times tid tatt opp av en båt fra den britiske trawler "Lord Nuffield." Vidnet så 2 av de forulykkede i sjøen. De var døde og helt ugjenkjennelige.

  ...