Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
October 24, 1943
Location
Equator 0 W.39.27
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Stykkgods
Route
New York - Trinidad - Afrika
Crew list
Komplett
Survived
44
Captured
1
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  November 29, 1943
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul Ditlef Knudsen

  ...

  Fremsto skipsfører Amund Utne Jr. ... "Siranger" avgikk fra New York den 22. september 1943 med en ladning stykkgods for Afrika. Skipet var ved avreisen i en hver henseende i fullt sjødyktig stand. Skipets journal gikk tapt ved krigsforliset og komparenten fremla en rapport skrevet etter hukommelsen datert New York 27. november 1943. ...

  ...

  Komparenten henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var i sin lugar da skipet ble truffet av en torpedo på styrbordside i luke 1. Kapteinen kom straks på broen og det var da gitt ordre til å sette ut livbåtene og maskinen var i mellomtiden også stoppet. U-båten hadde ikke vært observert før ulykken inntraff men vakthavnede offiser så spor av en torpedo før den rammet. Skipets "torpedo detector" varslet torpedoen men var på bare 5 sekunder hvilket synes å vise at U-båten var like i nærheten. Skipet hadde forøvrig ikke mottatt meddelelse over radio at der var U-båter i nærheten før ulykken inntraff. "Siranger" hadde forlatt konvoy 2 dager tidligere og fulgte kurser oppgitt av det amerikanske admiralitet. Kapteinen uttaler at Siranger's hemmelige papirer med sikkerhet forsvant med skipet. Skipet var mørklagt på hele reisen. Redningsmateriellet var i full orden og redningsarbeidet forløp bra. Ingen av de reddede ble nevneværdig skadet. Kapteinen tilføyet imidlertid at 3dje styrmann Otto Friis-Hansen, som ble tatt av U-båten, var skadet av splinter og glass-skår i ansiket og i hånden. Skipets 3 livbåter er blitt tatt vare på av den norske visekonsul i St. Luiz, Brazil.

  ...

  ... 1ste vitne styrmann Halvor Moy som forklarte at han var kommet på broen like før "Siranger" ble truffet av en torpedo den 24. oktober om morgen. Vitne hadde ikke observert undervannsbåten. Været var siktbart med svak vind. Vitne forklarer at han var på babordside av broen og så spor av torpedoen i ca. 20 meters avstand etter at han først hadde hørt at detectoren varslet at en torpedo var i nærheten. Det var da for sent å legge om kurs. Etter eksplosjonen hadde vakthavnede 3dje styrmann Otto Friis Hansen, som var i bestikket, slått alarm og antagelig stoppet maskinen. Vitne hadde deretter gått igang med å sette ut livbåene. Såvidt vitne viste var der ikke motatt noen meddelelse over skipets radio at der var U-båt i farvannet. "Siranger" hadde vært mørklagt under hele reisen og redningsutstyret var i god stand. Vitne forklarer at ingen av mannskapet ble nevneværdig skadet med unntagelse av 3dje styrmann.

  ...

  Fremsto 2nen vitne, Per Kirkhorn, som forklarte at han var i sin lugar da torpedoen traff skipet. Vitne var umiddelbart etter eksplosjonen kommet opp i radiostasjonen og søkte å sende ut meddelelse men såvel hovedstasjonen som nødsenderen syntes å være i uorden. Skipet hadde ikke mottatt meddelelse om at der var U-båter i farvannet. "Siranger" hadde vært mørklagt under hele reisen. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand og arbeidet med redningen forløp bra. Såvidt vitne viste var inten av skipets besetning nevneværdig skadet unntagen 3dje styrmann Otto Friis Hansen.

  ...

  Fremsto 3dje vitne Karl Monsen som forklarte at han hadde vakt i maskinen da "Siranger" ble truffet av en torpedo. Maskinen og hjelpemotorene syntes ikke å være skadet av eksplosjonen. Vitne hadde ikke stoppet maskinen og antok at den var blitt stoppet i fra broen. Skipet hadde vært mørklagt undere hele reisen og redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Vitne uttaler at ingen av besetningen ble skadet unntagen 3dje styrmann som hadde stygge sår i ansiktet av glass-splinter.

  ...

  Rapporten opplestes deretter for de 3 vitner hvilke samtlige erklærte at de ikke hadde noe å bemerke til sammes innhold.

  ...