Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
April 1, 1942
Location
Utenfor vestkysten av Sverige
Cause
Senket av mannskapet etter å ha blitt stanset av tysk vaktskip
Cargo
Kulelager og andre svenske stålvarer
Route
Gøteborg - England
Crew list
Komplett
Survived
0
Captured
109
Deceased
0 [1]
Missing
2