Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
July 31, 1940
Location
Utenfor Port Talbot
Cause
Minesprengt
Route
Talbot - Barry
Crew list
Komplett
Survived
16
Captured
0
Deceased
5 [5]
Missing
0
 • Abstract

  UTDRAG AV SJØFORKLARING

  Kaptein Holger Jensens forklaring

  Forsøk ble gjort på å få arrangert med degaussIng i Port Talbot, men da det viste seg å være umulig fikk vi ordre om å gå til Barry for å få det gjort der.- Skibet var i full sjødyktig stand, og båter samt utstyr var i overEnsstemmelse med sjøkontrollens bestemmelser, da vi forlot Port Talbot den 31te juli om ettermiddagen med los ombord som skulle følge med oss til Barry.

  Mellom 5 à 10 minutter etter at vi forlot Port Talbot, og jeg var på broen sammen med losen, skjedde en voldsom eksplosjon. Vi hadde netop sammenlignet våre rute-instruksjoner, og fant at disse stemte overens.- Jeg var bevistløs fra det øyeblikk eksplosjonen inntraff, og husker ingenting før jeg våknet opp på hospitalet neste morgen.

  Vi hadde hverken sett miner eller ubåter. - Jeg har inntrykk av at eksplosjonen skjedde midtskibs, og at den skyldtes en magnetisk mine.

  Alle skibets papirer gikk tapt med unntagelse av målebrevet, som Nortraship har tatt vare på.

  Jeg lå på hositalet i ca. 3 uker, og er fremdeles under legebehandling.

  HOLGER JENSEN