Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
March 6, 1942
Location
14 dager ut fra Trinidad, ca. 20 timers reise fra Freetown, 5o53' N. og 14o30'W
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Route
Curacao - Trinidad - Freetown
Crew list
Komplett
Survived
24
Captured
0
Deceased
0 [12]
Missing
12
 • Abstract

  Date
  April 6, 1942
  Location
  London
  Administrator
  Generalkonsul G. Conradi

  ...

  Fremstod Knut Sandøy ... 2den styrmann og telegrafist på M/S "Sydhav". ... Vidnet fremla en av ham og 1 maskinist Olaf Olsen avfattet forklaring, datert 3 april d.å. ...

  ...

  hvilken han henholder sig til. Skibets dagbøker gikk tapt ved torpederingen.

  I tillegg til hvad der er anført i forklaringen oplyser vidnet at skibet gikk fra Curacao 17 februar om kvelden ved nitiden. Alt gikk vel inntil den 6 mars. Vidnet lå og sov og blev ved 1/2 9 tiden om morgenen vekket op av en voldsom eksplosjon. Vidnet fikk på sig buksene og redningsvesten og sprang op på dekk. Hans lugar var midtskibs. På dekket var kapteinen, 1ste styrmann 3 styrmann og rormann. Salongutten kom løpende op litt efter. Kapteinen, 1 og 3 styramnn samt rormann omkom. De fleste av det øvrige mannskap var på dekket på poopen. Ialt blev reddet 24 av besettningen.

  Redningsredskapene var i god orden. Skibet var ved torpederingen ca. 20 timers reise fra Freetown.

  Mens de reddede var på flåtene så de undervandsbåten, som vidnet mener måtte være tysk. Den var på en avstand fra dem på 200-300 meter. Den gikk sakte forbi, men nærmet sig ikke flåtene. V. hørte at to av mannskapene fra undervandsbåten ropte til den kinesiske messegutt Woo Kan Sing som lå i vannet og klamret sig til en bordende. Messegutten blev reddet op i livbåten, men da han døde kort efter av kvestelser blev der ikke anledning til å spørre ham hvad tyskerne hadde ropt til ham. Efter ca 1/2 time dukket u-båten under og man så senere intet mere til den. Utkiken var på broen og ukiksmannen pleiet å være enten på toppen av bestikken eller på brovingen. V. kjenner ikke til hvor han befandt sig ved torpederingen. Det var matros Sverre Olsen som var på utkikk.

  ...

  Fremstod Olaf Olsen ... maskinmester på M/S Sydhav. ...

  Vidnet henholder sig til den av styrmann Sandøy og ham avfattede oevenfor inntatt forklaring.

  V. hadde netop hatt frokost og kl. var omkring 8.30. Han stod da på dekket utenfor sin lugar og tok sig en røyk. Han var på bagbord side. Han hørte da en voldsom eksplosjon. Han fikk tak i redningsvesten. Skibets redningsapparater var i god stand.

  ...

  Fremstod 3 vidne Finn Bruun ... stuert ombord i M/S "Sydhav". V. var akterut da eksplosjonen inntraff. Han skulde gjøre ferdig frokost for kapteinen. Netop som han kom ut av byssen hørte han to voldsomme eksplosjoner, den ene kloss efter den annen. V. sprang op på båtdekket, hvor flere av mannskapet holdt på og skulde sette livbåten ut. Det ble ikke tid til å få greid hermed, så fort gikk skibet ned. V. blev trukket nokså dypt under vannet. Efter at han kom op til overflaten lyktes det ham nokså snart å komme op på en av flåtene. V. fikk tak i ogs att på sig redningsvesten. Ca. en halv time før torpederingen stod vidnet en stund på st.bord side, hvor torpedoen senere traff, og så ut over sjøen om der skulde være nogen u.båt å se, men der var ingen sådan å se.

  ...