Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
September 26, 1940
Location
Atlanterhavet, 55.32 N, 24.35 W
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ballast
Route
Liverpool - New York
Crew list
Komplett
Survived
36
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  October 7, 1940
  Location
  New YOrk
  Administrator
  Visekonsul Einar Ulstrup

  ...

  Fremstod skipsfører Einar Hansen, som forklarte, at han var fører av M/T "Tancred" av Tønsberg. Besetningen utgjorde 36 mann, inkludert føreren. "Tancred" avgikk fra Liverpool den 21. september d.å., og var ved avreisen i enhver henseende i fullt sjødyktig stand. Komparenten fremla en rapport angående de på reisen inntrufne begivenheter. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han hadde slengt seg på sofaen i sin lugar ca. en halv time før skibet ble torpedert. Han hadde vært på dekk like forut for å se på været og siktbarheten, og la da ikke merke til noe usedvanlig. Der var ennu mørkt. Været var pent. Da torpedoen eksploderte, ble han slengt av sofaen. Han fikk slengt på seg en jakke og vest og sprang rett ut på dekk. Der møtte han styrmannen som kom ned fra broen. Styrmannen hadde allerede gitt ordre om å sette båtene på vannet, og mannskapet var iferd med å sette dem ut.- Noen minutter senere var båtene på vannet og hele mannskapet i god behold ombord i dem. Båtene hadde vært utsvinget siden skibet gikk fra Liverpool.- Der var ingen feil eller mangler ved skibets forfatning ved avgang fra Liverpool og instrumenter og den øvrige utrustning var i full orden. Redningsredskapene var i forskriftsmessig stand, og samtlige av besetningen hadde fått utlevert redningsvest ved avgangen fra Liverpool. Redningen foregikk i pent vær og var ikke forbunnet med fare for menneskeliv bortsett fraden fare skibet utsatte seg for ved å stoppe i farvann hvor det kunde tenkes at der vilde være undervannsbåter.- Da kapteinen kom ombord igjen etter at han hadde vært i livbåten fant han skibet så sterkt ramponert og i såpass synkeferdig tilstand at det ingen mulighet var for å forsøke å holde det flytende.- Forøvrig kunde ikke kapteinen gi opplysning om noe annet av interesse vedrørende torpederingen. Der var ingen identifikasjonsmerker å se på undervannsbåten. Bisitterne hadde intet å bemerke til førerens forklaring og hadde ingen spørsmål de ønsket å stille.

  ...

  ... 1. vidne styrmann Bache, som forklarte at det var han som hadde skrevet den fremlagte raapport angående "Tancred"s torpedering. Vidnet henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte at han hadde vakt på broen da skibet ble torpedert. Der ble zig-zagget like til skibet ble torpedert, og der hadde ikke vært noe å se før eksplosjonen inntraff. Da eksplosjonen inntraff sprang vidnet ned i bestikklugaren for å finne skibets journal, men det var umulig å komme inn i den. Deretter gikk han ned på undre bro for å se om kapteinen var ilive. Han møtte kapteinen i døren som fører inn til hans lugar, hvoretter han sprang til båtdekket. Endel av besetningen var allerede kommet i båtene og resten kom løpende til. Noen minutter senere var båtene på vannet. Der var ingen feil eller mangel ved skibets forfatning ved avgang fra Liverpool og instrumenter og den øvrige utrustning var i full orden. Redningsredskapene var i forskriftsmessig stand. Der var 3 mann på vakt foruten vidnet selv. Det var matros Nils Knutsson og lettmatros Harald Gundersen og dekksgutt George Jeffries. Vidnet kunde ikke gi opplysning om noe annet av interesse vedrørende ulykken. Undervannsbåten som senket "Tancred" hadde kanon på dekket, og så ut til å være av en stor type. Der var ingen identifikasjonsmerker på den. Bisitterne hadde intet å innvende til vidnets forklaring og hadde ingen sprørsmål de ønsket å stille.

  ...

  Fremstod 2. vidne, 2. maskinist Holst som forklarte at han hadde lest den fremlagte rapport om "Tancred"s torpedering, og at han ikke hadde noe å innvende på rapportens innhold. Vidnet hadde vakt i maskinen da "Tancred" ble torpedert. Han hadde hørt et smeld, hvoretter lyset gikk ut med det samme. Han skjønte der var noe ekstraordinært iveien og stoppet begge maskinene. Deretter sprang han og hentet sin livvest i sin lugar og derfra sprang han til livbåten. Vidnet kunde ikke gi opplysning om noe annet av interesse vedrørende ulykken. Bisitterne hadde ikke noe å innvende til vidnets forklaring, og hadde ikke noen spørsmål de ønsket å stille.

  ...

  Fremstod 3. vidne, matros Knutsson, som forklarte, at han hadde lest den idag fremlagte rapport om "Tancred"s torpedering. Han hadde ingenting å innvende til sammes innhold. Vindet stod tilrors da "Tancred" ble torpedert. Der hadde ikke vært noe usedvanlig å se før eksplosjonen inntraff. Han hørte en kraftig smeld og beskyttelses-concriten som var bygget opp for beskyttelse av vaktmannskapet falt delvis sammen. Han ble slått overende av lufttrykket etter eksplosjonen og sprang deretter straks til livbåten. Der ble ikke begått noen feil ombord i "Tancred", og alt gikk bra med redningen. Forøvrig kunde ikke vidnet meddele noe annet av interesse vedrørende ulykken. Bisitterne hadde ikke noe å innvende mot vidnets forklaring og hadde ingen spørsmål de ønsket å stille.

  ...