Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
August 26, 1942
Location
Middagsposisjon N.13.39 W.56.40, seilt ca. 100 n.mil fra denne
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ballast
Route
Cape Town - Trinidad - USA
Crew list
Komplett
Survived
31
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
2
 • Abstract

  Date
  January 11, 1943
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  Fremstod skipsfører Olaf Trygve Larssen ... "Thelma" avgikk fra Cape Town den 29. juoli 1942 i ballast, bestemt for De Forente Stater via Trinidad for maskinreparasjon. Skipet var ved avreisen i full sjødyktig stand. Skipets journaler gikk tapt ved forliset og kapteinen fremla rapport oversatt til engelsk og datert Bridgetown 30. august 1942 angående de på reisen inntrufne begivenheter. ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han var iferd med å gå tilkøys da første torpedo rammet skipet og kom like etter eksplosjonen opp på broen. Komparenten hadde ikke observert noe usedvanlig under skipets reise, som foregikk helt normalt. Skipet hadde styrt kurser oppgitt av det britiske admiralitet. Ubåtene ble observert etter torpederingen da skipet ble beskudt. Skipet hadde vært totalt mørklagt hele reisen. Komparenten mente at den ene av de to savnede av besetningen var blitt drept av eksplosjonen, mens den annen druknet. Skipets 2 livbåter ble sendt med et annet fartøy til England. Ingen av de reddede mannskaper var blitt alvorlig skadet ved forliset. Redningsutstyret var i forskriftmessig stand. Skipets hemmelige dokumenter som var bevart i en seildukspose, gikk ned med skipet.

  ...

  ... 1. vidne, 3dje styrmann Bjørge, som forklarte at han hadde vakt på broen da skipet ble rammet av en torpedo. Vidnet var kommet på vakt kl. 8 om aftenen. Han hadde oppholdt seg på øverste bro og hadde ikke observert noe usedvanlig. Noen u-båt eller torpedo hadde vidnet ikke sett. Vidnet hadde forsøkt å slå alarm etter ulykken men systemet fungerte ikke. Lyset gikk ut og maskinen ble stoppet av vakthavende maskinist. Skipet hadde vært totalt mørklagt under hele reisen. Vidnet har ingen formening om hvordan de to savnede av besetningen omkom. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Såvidt vidnet visste var ingen av besetningen blitt alvorlig skadet som følge av torpederingen. Skipets hemmelige dokumenter forsvant med skipet. Vitnet hadde ikke observert ubåten etter ulykken, men så kanonilden da han var kommet i livbåten.

  ...

  Fremsto 2. vidne, matros Abrahamsen, som forklarte at han hadde utkikk på b.b. side av øverste bro da første torpedo rammet skipet. Vidnet hadde ikke observert noe usedvanlig under sin vakt som påbegyntes kl. 8 om aftenen den 26. august. Vidnet søkte å slå alarm, men strømmen var gått. Han hjelp deretter med utsetning av livbåtene. Skipet var totalt mørklagt. Vidnet hadde ingen formening om hvordan de to savnede av besetningen omkom. Redningsutstyret var i forskriftsmessig stand. Såvidt vidnet visste var ingen av besetningen alvorlig såret, men lettmatros Berg hadde oppholdt seg på sykehus i 3 uker i Barbados som følge av et støt i brystet.

  ...

  Fremsto 3. vidne, 4de maskinist Eriksen, som forklarte at han var kommet på vakt kl. 8 aften den 26. august i maskinen. Vidnet hadde slått stopp imaskinen da skipet ble rammet av 1ste torpedo. Lyset var gått ut som følge av eksplosjonen. Vidnet hadde hjulpet til med å sette ut livbåtene så snart han kom opp på dekk. Redningsutstyret var i 1ste klasses stand. Skipet var totalt mørklagt. Vidnet kunne ikke med sikkerhet uttale at han hadde sett noen ubåt da han kom i livbåten, men han så kanonilden. Vidnet hadde ingen formening om hvordan de to savnede av besetningen omkom. Vidnet uttalte at ingen av besetningen ble alvorlig såret som følge av torpederingen.

  ...