Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
June 10, 1940
Location
Kapret ca. 69 g øst lgd, 23 g syd br. Senket utenfor Gironne-munningen.
Cause
Kapret 10.6.1940, senket 22.9.1940 på reise til Tyskland. [av tysk raider]
Cargo
Hvete, hvetemel, ull, stykkgods, post, biler
Route
Melbourne - Mombassa
Crew list
Komplett
Survived
36
Captured
0
Deceased
9 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  December 21, 1940
  Location
  Oslo
  Administrator
  Th. Petersen

  ...

  Fremstod Edvart Hauff Gundersen ... skipsfører ...

  Dagboken gikk tapt, derfor har kapteinen skrevet den fremlagte rapport av 20 desember d.å. etter hukommelsen.

  ...

  Den fremlagte rapport ble lest opp og vedtatt av kapteinen som hans forklaring her i retten.

  Ombord var alt det redningsmateriell som var foreskrevet.

  ...

  Fremstod 1. vitne, Holst (motormann) og forklarte at han har lest igjennom den fremlagte rapport som er helt riktig.

  Som i rapporten nevnt er det riktig at skipet den 10. juni d.å. ble angrepet av en hjelpekrysser som viste seg å være tysk og som beskjøt "Tirranna" med kanonild.

  Likeledes er det riktig som nevnt i rapporten at skipet den 22. september d.å. eksploderte go gikk til bunns. Noen av matrosene har fortalt at de så torpedo komme mot skipet.

  Da skipet ble torpedert den 22. september d.å. var skipet like utenfor Gironnes munning, ca. 10 mil av. På stedet var det antagelig 17-18 meter vann.

  Opplæst og vedtatt, idet v. tilføyer at det fra skipets befal og øvrige mannskap ble gjort hvad gjøres kunne for redde de omkomne.

  2. vitne, Mathisen, forklarte at han oppholdt seg i maskinen da skipet ble beskutt av hjelpekrysseren. Han trodde først at det var prøveskytning med skipets kanon, men da han tilsutt syntes det hørtes mistenkelig ut, gikk han på dekk og ble da oppmerksom på beskytningen idet granatsplintene føk rundt omkring.

  Da skipet utenfor Gironnes munning ble torpedert oppholdt v. seg i maskinrommet. Først var det smell på bb. side ved maskinrommet hvorpå fulgte et par andre smell andre steder på skipet. V. måtte derfor se å komme seg på dekk snarest mulig og ble ved anledningen skadet i hånden og i ryggen og i høyre ben. Ved denne anledning gjorde "Tirranna" 8 a 10 mils fart, hvilket er halv fart.

  Da skipet ble beskutt av hjelpekrysseren gikk skipet med ca. 16 mils fart.

  ...

  Fremstod påny kapteinen som forklarer at de fikk ikke tid til å benytte skipets kanon da skipet ble beskutt av hjelpekrysseren. Det var kanonmannskap ombord som også var klare ved kanonen, men de fikk ikke tid til å skyte.

  ...