Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
November 18, 1942
Location
N. 12.39 og W. 54.59
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Stykkgods
Route
Calcutta - Cape Town - Glasgow
Crew list
Komplett
Survived
36
Captured
2
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  December 22, 1942
  Location
  New York
  Administrator
  Visekonsul D. Knudsen

  ...

  Skipets fører Rolf Endresen var ikke tilstede ved sjøforklaringen da han sammen med skipets maskinmester var blitt tatt tilfange av u-båten som sank skipet.

  ...

  ... 1ste vidne Agnar Hansen (1ste styrmann) ... "Tortugas" avgikk den 8. august 1942 fra Calcutta med en ladning stykkgods bestemt for Glasgow og var ved avreisen i enhver henseende i full sjødyktig stand. Vidnet fremla en av ham utarbeidet rapport skrevet etter hukommelsen angående de på reisen inntrufne begivenheter, idet skipets journal var gått tapt ved krigsforliset. ...

  ...

  Vidnet henholdt seg til det i rapporten anførte og forklarte videre at han hadde vakt på broen da eksplosjonen inntraff. Vidnet var kommet på vakt kl. 4 ettermidag den 18. november 1942. Vidnet hadde ikke observert noget usedvanlig under sin vakt og så ikke noen torpedo før skipet ble rammet. Hele mannskapet gikk til sine respektive båter etter eksplosjonen, dog fikk skipets telegrafist tid til å sende 2 signaler over radiostasjonen. Om disse ble mottatt i land vites ikke. Skipet hemmelige papirer ble oppbevart i en jernkasse og denne gikk ned med skipet. Skipet hadde vært totalt mørklagt på hele reisen. Der blev ikke styrt siksakk-kurser. Redningsarbeidet gikk bra og utstyret var i førsteklasses orden. Ingen av mannskapet var skadet da de kom iland i Trinidad og British Guiana. Livredningsbåtene ble overlatt i de britiske myndigheters hender.

  ...

  Fremsto 2. vidne, Ole Meyer Olsen (2nen maskinist), som forklarte at han hadde vakt i maskinen da torpedoen rammet skipet. Vidnet stanset straks maskinen som ikke var skadet, sprang deretter opp på båtdekket og gikk igang med å sette ut livbåtene. Skipet hadde vært mørklagt på hele reisen. Vidnet uttalte at redningsarbeidet foregikk i god orden og så godt som under omstendighetene mulig. Livbåtene og utstyret var i forskriftsmessig stand. Såvidt vidnet visste var ingen av mannskapene skadet eller syke da de kom til land.

  ...

  Fremsto 3. vidne, Jacob Karlsen (lettmatros) som forklarte at han sto til rors da torpedoen rammet skipet. Vidnet hadde ikke observert noe mistenkelig under sin vakt ved roret og han hadde ikke sett torpedoen som rammet skipet. Etter eksplosjonen hadde vidnet fått tak i redningsvesten og sprang ned til båtdekket. Redningsarbeidet gikk bra og utstyret i båtene i forskriftsmessig stand. Skipet hadde vært mørklagt under hele reisen og man hadde ikke styrt siksakk-kurser. Såvidt vidnet visste var ingen av mannskapet skadet eller syk da de kom i land.

  ...

  Fremsto 4. vidne, matros Christensen, som forklarte at han hadde vakt på kanonplatformen da torpedoen rammet skipet. Vidnet var kommet på vakt kl. 4 og var iferd med å rense maskingeværene da ulykken hendte. Vidnet hadde ikke sett noe mistenkelig under sin vakt. Da vidnet så at skipet sank hurtig sprang han til båtdekket og gikk igang med å sette ut båtene. Vidnet forklarte at skipet hadde vært mørklagt på reisen og at livbåter og utstyr var i førsteklasse stand. Såvidt vidnet visste var ingen av mannskapet skadet, såret eller syk da det kom iland.

  ...

  Journalutdraget opplestes for 2., 3., og 4. vidne, hvilke samtlige erklærte at de intet hadde å bemerke til samme.

  ...