Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
August 17, 1942
Location
39.30o N. bredde og 23o vestlig lengde
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Sink-konsentrat, hvete i bulk, ull, post
Route
Fremantle - Cape Town - Freetown - U.K.
Crew list
Komplett
Survived
43
Captured
0
Deceased
0 [0]
Missing
0
 • Abstract

  Date
  August 31, 1942
  Location
  Glasgow
  Administrator
  Konsul L. Offerdahl
  Note
  2 britiske skyttere og en passasjer (engelsk maskinist) ikke i navnelisten

  ...

  Framsto skibet's fører Einar Tholvsen og framla en av ham utferdiget skriftlig rapport angående begivenheten ...

  ...

  Kapteinen henholdt seg til rapporten som sin forklaring og tilføyet at besettningen besto av 40 mann, samt 2 Britiske gunnere og 1 passasjer (en engelsk maskinist). Skibet var i full sjødyktig stand - redningsmateriel og livbåter i forskriftsmessig orden. Skibet's papirer og dagbøker gikk tapt - likeså de hemmelige konvoi-instrukser som gikk ned med skibet. De lå i en gjennemhullet sink-kasse som foreskrevet av admiralitetet. Torpederingen fant sted kl. 15.55. Der var ikke mottatt varsel om at der var u-båter i nærheten. Kapteinen var på broen da torpederingen fandt sted sammen med 1ste og 3dje styrmannen samt rormannen.

  Skibet var utstyrt med en 4 toms kanon samt et kolt maskingevær og 6 almindelige maskingeværer, som der ikke ble anledning til å bruke da det hele gikk så fort. Kapteinen så selv ikke u-båten som senket skibet.

  Oplest og vedtatt med tilføyende at kapteinen så selv fra livbåten at "Triton" sank.

  ...

  1ste vidne (1ste styrmann Sigurd Thorstensen) forklarte at han var bekjent med inneholdet av kapteinen's rapport som han henholdt seg til som sin forklaring. Han tilføyer at han hadde vakt på broen da torpederingen fant sted. Han hadde hatt vakt fra kl. 12.30 og hadde i den tid ikke opdaget noe misstenkelig. Noen minutter før torpederingen fant sted mottokes varsel-signal fra det ytre skib på babord side, men man kunne gjennem kikkerten ikke opdage noe misstenkelig. Torpederingen fant sted 39.30o N. bredde og 23o vestlig lengde. Vidnet forklarer seg forøvrig overensstemmende med kapteinen.

  ...

  2net vidne (3dje styrmann Johannes Hjelle) forklarte at han henholdt seg til kapteinen's rapport som ble oplest for ham. Han tilføyer at han hadde hatt vakt på broen fra kl. 12.30 og hadde i den tid ikke opdaget noe misstenkelig. Han forklarte seg forøvrig helt overensstemmende med foregående vidne.

  ...