Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
August 24, 1942
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ballast
Route
Liverpool - Sydney, C.B.
Crew list
Komplett
Survived
16
Captured
0
Deceased
6 [6]
Missing
0
 • Forklaring angående S/S "TROLLA"s torpedering

  Avgikk Liverpool i ballast den 15de. august 1942 bestemt til Sydney for ordre.

  Veiret var dårligt de første syv dagene med vekselende kuling fra Syd og Vest med høi sjø.

  Mandag den 24de. Svak sydlig vind med svak sjø. Kl. 21.40 hørtes en eksplosjon aktenfor i konvoien. Alle mann blev straks purret ut og ordre blev gitt om å være klar da ubåt antages å være i næreheten.

  Kl. 22.00 foregikk en kraftig eksplosjon i fyrrummet. Fører, 1te. styrmann, rormann, utkikk og gunner var på broen. Det blev øieblikkelig slåt stop i maskinen, og ordre gitt om å vere klar med livbåtene da man så at skibet sank hurtig med akterende først. Føreren løp straks til radiorummet antagelig for å hente skibets papirer, vi andre som var igjen på broen løp til bagbord livbåt, det kom også seks andre av mannskapet til, og straks alle var kommet i båten var skibet sunket så dypt at livbåten fløt på vannet, og man hadde bare å kutte løs båten. Det tok ca. et minutt fra eksplosjonen inntraff og til skibet var forsvunnet. Fire av mannskapet som stod på poppdekket blev kastet gjennem luften og faldt i vannet et stykke fra skibet. Alle om var i vannet blev tatt op av livbåten, samt tre mann som var på midtskibet var kommet sig op på en flåte. De som stod på poppdekket kunde fortelle at to av fyrbøterne og to av dekksmannskapet var nede i lugaren da eksplosjonen inntraff. Rodde rundt der hvor skibet var sunket for muligens å finne føreren og de fire andre av mannskapet som var savnet, men intet var å se eller høre. Blev liggende på samme sted til kl. 01.00 den 25de, da man blev observert av den norske corvetten K214 "POTENTILLA".

  De fire hårdt sårede: Maskinmester Oskar Ness, matros Aksel Enger, Lettmatros Johannes Nenningland og lemper Arnfeldt Johnsen hadde brukne ben og blev straks tatt under behandling av korvettens officerer.

  Onsdag den 26de. Kom det to leger fra andre corevetter for å se til de sårede. Det viste sig at Oskar Ness var dødelig såret.

  Torsdag den 27de. Ankom til St. John's N.F. kl. 20.00. De fire hårdt sårede fem mindre sårede blev straks sendt til hospitalet for behandling. De lettere sårede er: 2den maskinist Karl Hendriksen, og donkeymann Albert Akselsen, kokk Erling Evensen, lettmatros Trygve Olafsen og en engelsk gunner H. Skitt.

  Maskinmester Oskar Ness døde på hospitalet den 28de og blev begravet den 29de.

  St. John's N.F. den 29de August 1942

  Mikkel Mikkelsen, 1ste styrmann