Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
March 9, 1942
Location
N 43.15, W 61.15
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Cargo
Ballast
Route
Hull - Methil - Loch Ewe - Halifax
Crew list
Komplett
Survived
18
Captured
0
Deceased
13 [13]
Missing
0
 • M/S "TYR krigsforlis Atlanterhavet 9de mars 1942

  M/S "TYR" var på reise fra Hull til Halifax via Methil og Loch Ewe i ballast.

  4de februar kl. 9.00 fmd. avgikk fra Hull. Besetningen utgjorde ialt 31 mann. Kl. 11.00 fmd. var kompassene korrigert og ankret på reden avventende konvoyen. Kl. 12.20 kom et tysk fly og slap 2 bomber, men uten å treffe skibet, antagelig grundet den sterke vind og kraftig beskyttning fra M/S "TYR" og omkringliggende fartøier.

  Fredag 6te februar kl. 11.00 fmd lettet anker og påbegyndte reisen i konvoy. Ved 2 tiden om eftermiddagen kom et tysk fly og slap en bombe rett for baugen på en av skibene i konvoyen, og ca. 1/2 time senere kom 2 tyske fly og feiet over konvoyen. Et av flyene slap 4 bomber like ved siden av "TYR" dog uten at gjøre nogen skade. De blev kraftig beskudt av eskorterende skibe såvel som fra skibene i konvoyen.

  Lørdag 7de februar ankret på reden utenfor Methil.

  Lørdag 14de februar kl. 6 fmd. lettet anker og fortsatte reisen i konvoy.

  Mandag 16de februar kl. 17.00 ankret på reden Loch Ewe.

  Torsdag 19de februar kl. 12.30 avgikk Loch Ewe i konvoy med Halifax som bestemmelsessted.

  Lørdag den 7de mars kl. 8 fmd skibstid vinden WSW styrke 10, høi sjø og kraftige regn og hagelbyger. Kl. 10 fmd. var kun 3 av skibene i konvoyen synlig. Vind og sjø tiltagende. Kl. 10.15 mistet skibet styringen og det lyktes ikke at få skibet på været. Maskinen blev stoppet og skibet drev undav været. Søndag 8de mars, var vinden løiet endel og siktbarheten god. Ingen fartøier i konvoien var synlig.

  Mandag 9de mars kl. 16.00 skibets posisjon Nbr. 43'12' og 61'15 west lgd. blev skibet truffet av en torpedo. Den kom inn om styrbord og gikk tvers gjennem firerummet og eksploderte i skutesiden på babord side. Den forårsaket en kraftig eksplosjon. Kapteinen gav ordre til at sette livbåtene på vandet og ca. 9 minutter senere sank "TYR" med akterskibet først. Alle 31 mann var da kommet i skibets 3 båter. U båten kretset en stund rundt båtene hvorefter den forsvandt i østlig rettning. Vi satte seil og styrte mot Nova Scotia, SWlig vind styrke 4 til 5 sjø 4. Utover aftenen øket vind og sjø med kraftige regnbyger og i mørket blev det tilslutt umulig for båtene å holde følge. Efter 16 timers seilads hvorav 2 timers drift med drivanker ute ble reservebåtens mannskap tatt op av en Engelsk patruljebåt. Fikk god forpleining ombord og kom til Halifax ved 9-tiden om aftenen. Følgende blev reddet:-

  3dje styrmann Hjalmar J. Olsen

  Stuert Axel Hansen

  Matros Theodor Halvorsen

  Matros Arne Sørensen

  Letmatros Hans Karlsen

  1ste mask. Marius Johansen

  Tømmermann Lauritz Pedersen

  Letmatros Nils Hval

  Smører Alvfin Framnes

  1ste styrmanns båt blev observeret av et canadisk fly onsdag den 11te mars omkring kl. 15.00 og kl. 20.30 kom et patruljeskib HMCS Georgian og tok alle mann ombord hvor de fikk en utmerket behandling. Man hadde da været 52 timer i livbåten og endel mannskaper begyndte at bli svake. Torsdag den 12te mars ankom til Halifax og blev mottat av konsul Juell og kaptein E. Johnsen fra Nortraship, samtlige mannskaper blev bragt til Camp Hill Hospital og tatt under legebehandling. Følgende blev reddet.

  1ste styrmann Trygve Gundersen

  Elektrikker Arthur Marson

  Letmatros Arne Svendsen

  Motormann Arne Edvardsen

  Byssegut Roy Johnstone

  2den mask. Sverre Hamre Hansen

  Letmatros Knut Hugsted

  Motormann Hans Johansen

  Maskingut Dennis Atkins

  TRYGVE GUNDERSEN, 1ste styrmann

  HJALMAR J. OLSEN, 3die styrmann