Maritime inquiry 1939 - 1945

The information below regarding ships in the Nortraship fleet is a direct transcript of the original source "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". The informasjon is collected from maritime inquiries held during and right after the war. The information may differ from the other quality assured information in Krigsseilerregisteret.

Date
January 21, 1942
Location
Utenfor Newfoundland
Cause
Torpedert [av tysk ubåt]
Route
Argencia - St. Johns
Crew list
Komplett
Survived
5
Captured
0
Deceased
14 [14]
Missing
0
 • S/S "WILLIAM HANSEN". TORPEDERT21/1-42

  Kl. 9.15 gikk vi fra Argencia for St. John's. Alt gikk som vanlig hele dagen. En mine-sweeper var sammen med oss. Kl. 20.00 passerte vi Cape Race.

  Undertegnede som hadde lugar på broen, våknet av at døren stod åpen og at det brandt utenfor. Da jeg ikke hørte eksplosjonen visste jeg ikke riktig hvad som foregikk. Jeg gikk da ut på broen hvor førstestyrmannen og to andre stod og spurte hvad som skjedde, og fikk da vite at vi var torpedert. Jeg sprang inn i min lugar efter en genser og derfra til styrbord livbåt. Da jeg kom på båtdekket sank skipet forut og broen blev revet ned. Jeg kom mig i livbåten, og efter mig kom en matros. Sammen fikk vi da halt opp fra vannet de andre. Vi var da iallt otte stykker i båten. Tre av dem døde straks efter. Navnene på dem som døde i båten var:

  2. maskinist Magnussen fra Oslo

  3. maskinist Anton Weber fra Porsgrunn

  lettmatros Leo Orula fra Estonia.

  Vi så akterskipet stå opp av vannet ca. 10 minutter efterpå. Vi så også noen som blusset med lys ombord.

  Vi tok livbåtens seil og brettet over oss så vi bedre kunde holde oss varme. Vi forblev under seilet til det lysnet av dag. Da byttedes vi om å gå ut å lense båten. Efterpå begyndte vi å ro i rettning av land. Da vi hadde rodd i ca. 1/2 time, fikk vi se en båt komme ut i rettning av oss. Kl. 10.00 blev vi tatt op av en mine-sweeper. Den fortsatte å lete til det blev mørkt. I løpet av dagen mens vi var ombord i mine-sweeperen, så vi en av flåtene, men ingen folk, også så vi travaljebåten.

  Navnene på dem som savnes:

  Kaptein Johan A. Skille, Bergen

  1. Styrmann Rasmus Esbensen, Kristiansand

  2. styrmann Rivelsrud, Nøtterø

  1. maskinist Aleksander Hettland, Oslo

  stuert Pareli Kilvær, Oslo

  Donkeymann William Jørgensen, Sandefjord

  Fyrbøter Lorens Somby, Hammerfest

  Fyrbøter Henry Olsen, Oslo

  Matros Erling Henriksen, Valer pr. Fredrikstad

  Lettmatros Einar Gustavsen, Hokksund

  Lettmatros Aake Nilson, Gøteborg

  Navnene på oss som kom iland:

  Tømmermann Jakob Ytrøy

  Båtsmann Karl Klausen

  Matros Odd Lygre

  Messegutt Magnor Wingstenes

  Fyrbøter Erling Johansen

  St. John's N.F. 26.Januar 1942.

  K. Klausen, Båtsmann