Per Pedersen Berg

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

March 27, 1911

Date of death

April 28, 1941Årsak: War-related shipwreck

Parents

Halvor Berg, Kjølebrønd, Kragerø

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Sannidal

County

Telemark

Maritime inquiries 1939 - 1945

Other

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 1907.

  Var på hvalfangst sesongen 1939/1940, på "Salvestria" ekspedisjonen ombord på hvalfanger "Sluga".

  Privat arkiv:

  Bror til Thomas Alfred Berg.

  Våre falne:

  Drev før krigen hvalfangst, under krigen var han til sjøs som maskinassistent. Omkom 28. april 1941 da m/t Caledonia ble torpedert på vei fra Aruba via Halilax til England.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0010

  Privat arkiv avgitt til Stiftelsen Arkivet

  VG Våre falne

  RA/S-3545/G/Gi/L0010