Jacob Jacobsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

December 26, 1909

Date of death

February 20, 1942Årsak: War-related shipwreck

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Sandar

Place of living

Kongensgt. 7, Sandefjord

County

Vestfold

Enlistment district

Has sailed for shipping company

Education

Styrmannskole (r)Skipsførereksamen

Maritime inquiries 1939 - 1945

Other

  • Ex gratia-arkivet:

    Registernummer under krigen: London 5057, NY 8285.

    Gift med ifølge Londonkort. Åsta Ingeborg Jacobsen.

    Våre falne:

    JACOBSEN, JACOB, styrmann, Sandar. Født 26. desember 1909 i Sandar, s. av Paul Jacobsen, f. 1875 i Sandar, og Nina Birgitte f. Mikkelsen, f. 1875 i Stokke, d. 1935. Gift 1935 med Aasta Ingeborg Samuelsen, f. 1910 i Sandar. 1 barn. Styrmanns- og skippereksamen. Var 2. styrmann på d/s Nordvangen, og omkom da skipet forsvant etter å ha gått fra Paramaribo 18. februar 1942 til Trinidad. Rester av en av livbåtene ble funnet senere.