Johan Arnt Bach

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

February 2, 1899

Date of death

February 6, 1950

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Kragerø

Place of living

Tommesheien, Kragerø

County

Telemark

Maritime inquiries 1939 - 1945

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 6080, NY 90011 og 13235                            .

  Gift med (jf. London-kort): Ingeborg Bach.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 17.11.1942 , som: Utskr.fenrik asp.

  Sivil stilling: Skipsfører.

  Sivil utdannelse: Middelskole, Styrmanns- og Skipperskole, Radioskole.

  Sertifikater: Skipsfører- og Radiosert.

  Tidligere militærtjeneste: Kadettasp. okt. 1917. 1Ste. Kl. Sjøkrigsskolen 1918.

  Beskikket eller vervet fra: 01.02.1943 Utskr. Fenrik.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: S.T. Course 305.2/361 31.03.1943.

  08.05.1943 fritas mid. for tj i Marinen (Nortraship N.Y).

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Porsgrunn blad 27. juni 1945.

  "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995, s. 196.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.3. kort 269 - 270.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbb/L0001

  Ellis Island og andre New York passasjerlister, 1820-1957 - MyHeritage