Christen Magnus Christensen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

June 21, 1894

Date of death

March 1, 1943Årsak: War-related shipwreck

Parents

s. av Christen Christensen, f. 1841 i Ø. Moland, d. 1924 i Arendal, og Karen Marie f. Jacobsen, f. 1862, d. 1921 i Arendal.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Tromøy

Place of living

Tromøy

County

Aust-Agder

Rank

Styrmann

Education

Styrmannskole (r)Skipsførerskole

Maritime inquiries 1939 - 1945

Other

  • Participant in WW2
  • Fra Våre Falne:

    Christen Magnus Christensen
    FØDT: 21.06.1894 FØDESTED: Tromøy DØD: 01.03.1943 DØDSÅRSAK: Tysk flyangrep STED/SKIP: DS Tromøsund
    CHRISTENSEN, CHRISTEN MAGNUS, styrmann, Tromøy. Født 21. juni 1894 i Tromøy, s. av Christen Christensen, f. 1841 i Ø. Moland, d. 1924 i Arendal, og Karen Marie f. Jacobsen, f. 1862, d. 1921 i Arendal. Gift 1922 i Sandefjord med Esther Therese Gulbrandsen, f. 1899 i Sandefjord. 1 barn. Styrmannseksamen. Skippereksamen. Var styrmann på d/s Tromøsund. Skipet ble tatt av norske sabotasjegrupper i Rekefjord 28. februar 1943 for å føres til England. Han omkom da skipet ble senket av tyske fly neste dag. Ble funnet ved den danske kyst 13. april 1947. Bisatt i Aalborg, gravsatt i Tromøy.