Peder Wilhelm Alvenes

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

October 10, 1905

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Alvenes, Fauske

Place of living

Bærum, Akershus

County

AkershusNordland

Enlistment district

Rank

Inspeksjons og væpningsoffiser

Education

Skipsførerskole

Member of sailor club

Maritime inquiries 1939 - 1945

 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 10518, NY 53 og NY 91063. 

  Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946:

  Inspeksjons- og Vepningsoffiserer i havnebyene og på norske handelsskip under den annen verdenskrig 1940-1945.

  L. nr. 180.

  Han var ombord på M/T STIGSTAD av Oslo, da skipet ble torpedert i Atlanterhavet den 21. februar 1943, på reise fra Manchester til New York. 3 mann omkom i forliset. Det var bare en brukbar livbåt igjen, og i denne satte det 34 overlevende kurs for Irland. I denne livbåten, med bare 8" fribord, seilte de ca. 700 n.mil på 14 dager og kom vel fram. Alvesen var 2. Styrmann ombord da skipet sank.

  Senere meldte han seg til marinen og utdannet til inspeksjons- og vepningsoffiser ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten.

  Etter endt utdannelse gjorde han tjeneste på:

  M/S MARTIN BAKKE

  Kom hjem til Norge med D/S STAVANGERFJORD 21. september 1945.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 31.01.1944, som Res. off. asp. Beskikket som U/Fenrik 01.05.1944.

  Utdanning: Styrmann & Skipperskolen. 17 års fartstid.

  Dimittert: 05.09.1946 M.K.Ø.

  Sivil stilling: 2. styrmann.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  RA/S-3545/G/Gi/L0004

  "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995, s. 204.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P. 3. rulleblad 61-62.