Finn Folkmann

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

July 30, 1914

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Bremen

Place of living

Vestre Porsgrunn

County

Telemark
 • Inspeksjons- og Vepningsoffiserer i havnebyene og på norske handelsskip under den annen verdenskrig 1940-1945.

  L. nr. 145.

  Utdannet til inspeksjons- og vepningsoffiser ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten.

  Etter endt utdannelse gjorde han tjeneste på:
  M/S HØEGH SILVERSTAR

  Overført Sjøforsvarets Overkommando den 15. oktober 1945.

  Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 14282, Ny 9057 og NY 90427.

  Gift med (jf. London-kort): Thordis Folkmann.

  Utdannet til skytter ved Den Norske Marines skytterskole Travers Island 17.august 1943.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 17. august 1943, som: Off.asp. Nummer: ikke ført.

  Sivil stilling: 2. styrmann

  Sivil utdannelse: Middel-, styrmann- og skipperskole

  Sertifikater: Styrmannssertifikat

  Tidligere militærtjeneste: 1937-38 i 6 mndr i Marinen.

  Beskikket eller vervet fra: U/Fenrik 1.11-43

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Signalkurs

  Dimittert fra Marinen: 1. januar 1949.

  Sources

  Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946

  RA/S-3545/G/Gg

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.8. kort 423-424.