Jan August Ørner

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 27, 1924

Parents

August og Trine Ørner, Ekebergveien 143, Bekkelagshøgda

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Nordstrand

Place of living

Ekebergveien 143, Bekkelagshøgda

County

Akershus

Rank

2. TelegrafistKadett 2. klasseKadett aspirant

Education

Telegrafistskole

Member of sailor club

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 4404, NY 31417.

  Ankom fra Sverige i U.K. den 9. mars 1943.

  Andre kilder:

  "Jan Ørner fra Bekkelagshøgda i Oslo var i underkant av 16 år da krigen brøt ut 9. april 1940.  Han ble tidlig med i motstandsarbeidet, og ble en kurér mellom moren og den lokale brannsjefen, som drev illegalt arbeid. Han fikk her anvisning på hvordan han kunne komme seg over til Sverige. Han dro til Sverige, og "glemte å si fra til foreldrene". Etter radioskole i Gøteborg og ett år i konvoifart i Atlanterhavet i 1943, kom han inn på sjøkrigsskole. Han var kadett resten av krigen, og var i deler av utdannelsen i aktiv tjeneste om bord i en kanadisk fregatt, blant annet utenfor kysten av Frankrike i 1944".

  Utdannelse:
  Middelskole 1940.
  1 år på reallinjen.
  Radioskole.

  Militær grad og kategori:
  Kadettaspirant fra 31. desember 1943 (Sjøoffiserslinjen).
  Kadett 1. klasse fra 15. januar 1944.
  Kadett 2. klasse fra 15. januar 1945.
  Kadett 3. klasse fra 15. januar 1946
  Fortsatte lang militærkarriere etter krigen.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 30. desember 1943, som: Kadettasp. U.d.m.

  Sivil stilling: Skoleelev.

  Sivil utdannelse: Middelskole, artium, radioskole.

  Sertifikater: Radiosertif.

  Beskikket eller vervet fra: 15.1-44 kadett kl I.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Skriv i forbindelse med utdeling av regjeringens minnemedalje ved krigsseilermonumentet på Bygdøynes 08.05.2015.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.42. Kort 191-192.