Trygve Møller

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

November 26, 1901

Date of death

December 24, 1974

Parents

Anna og Helge Møller

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Bergen

Place of living

Vestre Torvgate 16, Bergen

County

Hordaland/Bergen

Other

 • Participant in WW1
 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 1729, NY 11020.

  Gift med Reidun Møller.

  Reiste til Norge som passasjer med D/S ASTREA 6. november 1945.

  Publikumshenvendelse (avisartikkel 31. desember 1974):

  "Kaptein Møller gikk til sjøs under den første verdenskrig 16 år gammel og etter å ha avlagt skipsførereksamen i 1922 begynte han i Det Bergenske Dampskibsselskab som 2. styrmann.

  Ved krigsutbruddet tjenestegjorde han som overstyrmann på rederiets skip "Brant County" i County Line mellom Canada og Nord-Europa. Herfra ble han av Nortraship beordret ombord i "Tore Jarl" som skipsfører, hvilket skip han førte resten av krigen uten avbrudd.

  Som fører av "Tore Jarl" tok han del i samtlige operasjoner i Middelhavet og kaptein Møllers skip var ett av få som klarte å bryte den tyske blokaden av Tobruk og brakte inn forsyninger til den australske garnisonen der.

  For øvrig var han med sitt skip transportør under hele felttoget i Nord-Afrika, ved invasjonen på Sicilia, Italia og senere i Ancio Beach Head landing.

  Da krigsoperasjonene i Middelhavet i det vesentlige var over ble m.s. "Tore Jarl" tatt bort herfra og overført til England. Skipet under kaptein Møllers ledelse ble så satt inn ved landgangen i Normandie og gikk i kontinuerlig fart mellom England og operasjonsområdene på den andre siden av Kanalen".

  Møller fortsatte som skipsfører i Det Bergenske Dampskipsselskap fram til han gikk av i 1964. Var kaptein på bl.a. m/s Vela, m/s Brandt County og fra 1957 til 1963 på t/s Leda. Var styremedlem i Bergen Skipperforening og Bergens representant i Norges Skipsførerforbund.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Publikumshenvendelse til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

  RA/S-3545/G/Gi/L0007