Karl Jonatan Joki Stenmark

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

March 27, 1914

Date of death

August 4, 1989

Parents

Marie Josefine og Alfred Joki

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Vadsø

Place of living

Pav. A, Karljohansvern, Horten

County

FinnmarkVestfold

Rank

Forbindelsesoffiser (liaisonoffiser)

Education

SkipsførerskoleRadioskoleStyrmannskole (r)

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 1421, NY 26928.

  OBS. Skiftet etternavn fra Jaki til Stenmark 24.feb 1947 iflg folkeregister.

  I Juli 1947 oppgir han UK adresse: c/o R.N.Signal School, Laydens , Petersfield, East Mean, Hants, England

  Deler av tekst hentet fra Orlogskaptein Karl J. Stenmark. Krigsseileren og marineoffiseren fra Salttjern. Hefte av Otto H. Næsgård Andersen, Vadsø, oktober 2012. S. 7, 11-14, 19, 25, 33, 34, 38, 47:

  "Karl Stenmark vokste opp i den lille bygda Salttjern, omlag en mils vei øst for Vadsø". "Faren drev bygdas eneste butikk ved siden av gårdsbruk, som etter datidens forhold var omfattende, med både kyr, hest, sauer og andre dyr. I tillegg hadde faren fiskebåt".

  Karl Stenmark reiste til sjøs allerede som 14-åring, altså rundt 1928. Startet sin karriere på Stålbark Statsraad Lehmkuhl. Mønstret i 1931 på D/S Dalvangen. Per 1. september hadde han 10 måneder innenriks fartstid og 36 måneder utenriks. Tok 1-årig styrmannsskole ved Trondheim Sjømannsskole i 1936. Skipsførereksamen i Tromsø i 1937 (ble ikke løst ut før i 1959). Tok også radioskole. Mønstret på M/S Bratli som styrmann/telegrafist i tre måneder og 13 dager. Deretter 2. styrmann/telegrafist på D/S Nyco fra 6. desember 1938.

  Mønstret på M/T Belita den 16. oktober 1939. Var i Trinidad ombord M/T Belita da Norge ble invadert 9. april 1940. Mønstret av 29. april 1942. Deretter påmønstret M/T Egerø og M/T Dageid.

  Etter mange år i Handelsflåten, gikk Stenmark inn i Den kongelige norske marine 1. desember 1943. Antatt da som Utskrevet dekksmann, offisers aspirant (underlagt Sjøforsvarets Overkommando i London). Gikk videre til Marinens rekruttskole i Skegness etter 1 uke. Var der frem til 24. februar 1944 og tok deretter ca. 2 måneders sikkerhetskurs ved skoleavdelingen i London. Tok Liaison-kurs og etteretnings- og sikkerhetskurs i 1944 ved Hærens krigsskole. Tok flere andre kurs våren 1944. 24. mai 1944 blir han Utskrevet fenrik - spesiell tjeneste. 

  Mønstret på den britiske destroyeren HMS Opportune høsten eller vinteren 1944. Dette var starten på 35 år som offiser i marine; først i Storbritannia og så i Norge. I januar 1945 var Stenmark Tjenestegjørende offiser ved radioskolen i Edinburgh. Tjenestegjorde ved Marineavsnitt Kirkenes (MAK) som sambandsoffiser fra 22. februar 1945 til 4. juni 1945. Hans karriere som marineoffiser varte helt til juni 1978, da han ble pensjonist.

  Sources

  Orlogskaptein Karl J. Stenmark. Krigsseileren og marineoffiseren fra Salttjern. Hefte av Otto H. Næsgård Andersen. Vadsø, oktober 2012.

  RA/S-3545/G/Gg

  RA/S-3545/G/Gi/L0006