Haakon Merandolf Andersen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

January 24, 1918

Date of death

June 6, 1944Årsak: War-related shipwreck

Parents

Adolf Andersen, f. 1875, og Johanna Margrete f. Bruun, f. 1889, begge i Skånland.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Skånland

County

Troms

Rank

U.d.m. (Utskrevet dekksmann)

Other

 • Participant in WW2
 • Londonregisteret:
  Registernummer under krigen: London 36737.

  Til den KNM 1. april 1939, u.d.m. Marinen.
  Omkom da "Jager" Svenner H.NOR.MS ble senket under D-Dagen.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 01.04.1939. Nummer: 1275 som U.D.M.

  Utdanning: Art.kurs. L/A-1-11-41. Radiokurs 24-11-42 / 10-7-43 Nr.152, 31/3.

  Sivil stilling: Sjømann. Matros.

  VG Våre falne:

  "Var før krigen sjømann og tjente ved krigsutbruddet verneplikten på vaktskipet Nordkap, ble med denne båt til England da Nord-Norge ble oppgitt og tjenestegjorde en tid ombord på en av marinens mindre, hurtiggående båter. Søkte senere om å få komme ombord på jageren SVENNER for å bli med på invasjonen i Frankrike, og da båten ble torpedert 6. juni 1944, var han blant de 36 som omkom av 240 manns besetning".

  Oppført med fødselsdato 24. januar 1918 i Sjøforsvarets londonarkiv og Våre falne.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0003

  Norges Handels og Sjøfartstidende, 6. juni 1946 og Tromsø, 1. mars 1947

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.3. rulleblad 35-36.

  VG Våre falne