Tomas Martini Andersen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

November 27, 1894

Date of death

April 16, 1961

Parents

Alf Andersen, Gusta Mathilda Andersen f. Svenningsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Eide

Place of living

Homborsund pr. Grimstad

County

Aust-AgderMøre og Romsdal

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet: 

  Registernummer under krigen: Londonnummer 2157. NY. 26746.

  Gift med (jf. Londonkort): Anni Andersen, Homborsund, pr. Grimstad.

   

  Andre kilder:

  Skipsfører M/T EGERØ av Kristiansand. Skjelbreds rederi. 1939 til 1945.

  Deler av M/T EGERØ ferd  beskrives i  Birger Dannevigs bok " Skip og Menn " side 128/129.

  M/T EGERØ av Kristiansand spilte en stor rolle for engelskmennene i operasjonene på Kreta, idet det bunkret krigsskipene og lå i Suda Bay fra 18. januar til 5. mars 1941. Det førte også noen flyktninger fra Kreta til Alexandria. Skipet var i likhet med nesten alle andre utsatt for mange angrep, men ble aldri truffet. Kaptein Tomas Andersen la merke til en påtagelig forskjell ved angrep av henholdsvis tyske og italienske fly. De tyske flyvere viste sjelden noen frykt og gikk inn for å treffe, mens de italienske gjerne slapp bombene på betryggende avstand, både for seg selv og for sine mål. «Ved hvert angrep så vi hurtig hvem som var hvem,» fortalte Andersen. Til tross for tyskernes innsats hadde han dog ingen bombe nærmere enn ca. 50 meter frå skipssiden.

  Videre skrives det i samme bok side 129.

  Førnevnte EGERØ gikk her fra november 1940 til juni 1941, bare av brutt av innsatsen på Kreta. I mai, da skipet var nesten ferdig med farten på Middelhavet, fikk det montert en kanon under opphold Alexandria. EGERØ var også et av de skip som seilte heldig hele krigen, til tross for mange varierte transportoppdrag på de fleste hav. Thomas Andersen stod om bord i alle krigsår - og meget lenger. Hans tid på EGERØ var 23 år, fra skipet var nytt i 1929 og til 1952. Han var blant de mange sjømenn for hvem arbeidets glede var det vesentligste ved livet.

  Bokverket "Nortraships Flåte " bind 1 side 164 beskriver deler av EGERØ`s ferd slik:

  M/T EGERØ`s, kaptein Thomas Andersen, bragte i denne tiden seks oljelaster fra Haifa til Alexandria, og en last til Suda Bay. Skipet ble den 1. april i Alexandria bestykket med et par Breda 65mm. mitraljøser til selvforsvar. Britenes tilbaketrekning fra Grekenland var planmessig fastsatt til 24. april, men ustanselige tyske flyangrep skapte noe nær kaos i rekkene og det svært vanskelig å evakuere i ro og orden.

  Om M/T EGERØ`s  krigsseilas har en av mannskapet Ivar Myklebust  skrevet en bok  " Helvete eller Høy Sjø- Vi Kommer ". Store deler av boken omhandler hvilke fremdragende sjømann Thomas Andersen var.

  Reist til Norge den 18.juli 1945 med "Egda"

  Hustru: Annie Andersen.

  Sources

   RA/S-3545/G/Gg

  RA/S-3545/G/Gi/L0004

   Skip og Menn.

  Nortraships Flåte

  Helvete eller Høy Sjø - Vi Kommer