Bernhard Karl Julius Andersen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

January 24, 1905

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Helsingfors, Finland

Place of living

Majorstueveien 34. Oslo

County

Utlandet

Rank

KelnerMatros / SkytterRadaroperatør.Reserve skytter-/bevæpnings offisersaspirant
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 9590.

  Ifg marinens lister u.d.m skytter marinen S.S.H. 12.11.1944.

  Var norsk statsborger 1940-1945 ifølge kravskjema.

  Bosatte seg i USA etter krigen og tok amerikansk statsborgerskap.

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:

  Skytter nr. 2262: Andersen, Bernhard Karl Julius. Født 24.01.1905 i Helsingfors, Finland. 

  Meldte seg til Den norske marine og ble utdannet på SSH Travers Island i tiden 12.04.1944 til 31.05.1944.

  Gjorde deretter tjeneste ombord på:
  Troppeskipet M/S BERGENSFJORD som radaroperatør fra 01.06.1944 til dimittering den 30.08.1944.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen 12. april 1944, som Res.Sk.asp.

  Sivil utdannelse: Teknisk aftenskole. Ca. 11 års fartstid.

  Dimittert i Marinen: 30. august 1944.

  Participated in the following historical events 1939-1945:

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  RA/S-3545/G/Gi/L0004

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet: P.1. kort 59-60.