Ivar Jacobsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

June 22, 1912

Parents

C. Jacobsen, Sama pr. Harstad

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Kvæfjord

Place of living

Sama pr. Harstad

County

Troms

Rank

Telegrafist / Sekretær

Education

Styrmannskole (r)Telegrafistskole

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: Londonnummer 3687, NY 7049.

  Informasjon fra familien:

  Vedrørerende Ivar Jacobsens foreldre:
  Adoptivforeldre: Cornelius Jacobsen (skreddermester, f.23.04.1867-d.22.12.1953) og Ingeborg Kristine Jacobsen (f.Lind 24.07.1868-d.11.10.1955), begge Sama, Trondenes
  Ivars biologiske foreldre: Leonhard Ludvigsen og Marie Luisen. Marie emigrerte til USA da Ivar var nyfødt. 

  Ivar Jacobsens yrkespraksis til sjøs og på land:
  1930–32: Matros MT Minister Wedel (22,5 mnd, mønstrer av 4.06.1932)
  1935–35: Matros FK Haugar (7 mnd, mønstrer av 2.10.1935)
  1936–37: Matros MT Haakon Hauan (16 mnd, mønstrer av 28.07.1937)
  1938–38: Matros og telegrafist DS Bjønn (6 mnd, mønstrer av desember 1938)
  1939–42: Telegrafist MS Tortugas (ca. 32 mnd, mønstrer av 16.04.1942)
  1942–45: Tredjestyrmann MS Washington Express (ca. 36 mnd, mønstrer av 8.06.1945)
  1945–46: Annenstyrmann, MS Tatra (ca. 13,5 mnd, møstrer av 5.08.1946)
  1947–74: Telegrafist Harstad Radio (i en kortere periode på flysikringa)

  For ytterligere informasjon, se CV under "Dokumenter".

  21. desember (sendt på julaften) deltok Ivar Jacobsen som en av Erik Byes gjester i TV-programmet "Vi går ombord". Det originale kjøreprogrammet for denne sendingen kan sees under "Bilder". Jacobsen presenteres som redningsmannen for "flåtegjengen" fra det forliste skipet Moldanger som intervjues i programmet. Selve programmet kan sees via NRK TV: "Vi går ombord". Julaften 1964

  Hvordan Ivar Jacobsen var med å redde overlevende fra Moldanger kan også leses i boken "De seilte for vår frihet" av Trygve Gjestland, Per Bøhn, Lars Gunnar Lingås. Oslo: Grøndahl (1987) side 66-67.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Informasjon og dokumentasjon tilsendt fra familien

  RA/S-3545/G/Gi/L0006