Hans Andersen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 7, 1901

Date of death

December 24, 1972

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Barbu

Place of living

Hisøy

County

Aust-Agder

Enlistment district

Rank

1. Maskinist (Maskinsjef)

Other

 • Participant in WW1
 • Participant in WW2
 • Sjøfartsbok utstedet i Arendal 30.august 1914. Rulle 1B nr.1/21

  Arbeidet for Arendals Ophugningskompani A/S fra 1915 til 1918, tlldels med pasning av motorer,i smien og reparasjonsverkstedet.

  Fra november 1918 nytt arbeide på Pusnes mek.Verksted , Arendal.

  Fartstid:
  2.maskinist M/S LILLEFJORD av Kristiania. Rederiet Den norske Amerikalinje. påmønstrert 1.10.1919 avmønstret 26.8.1923.

  Verneplikt:
  Maskinmand panserskipet KNM TORDENSJOLD påmønstret 3.4.1922 til 30.9.1922.
  Hjemme fra Lillefjord for å avtjene sin verneplikt.


  1. Maskinist (Maskinsjef) M/S MARI av Kristiania. Den norske Amerikalinje. påmønstret 29.6.1923. avmønstret 15.1.1924.
  2.maskinist M/S VIBEN av Kristiania. Rederiet H.Bjelland. påmønstret 14.10.1924. avmønstret  Hamburg 16.8.1924 grunnet opplag av skipet.
  1. Maskinist (Maskinsjef) M/S VIBEN av Sandefjord. Rederiet Anders Jahre. 1. Maskinist (Maskinsjef) pr. 10.10.1924.
  2.maskinist M/S BALBOA av Sandefjord. Rederiet Anders Jahre.  påmønstret Aendal f.utlandet 19.9.1926  ommønstret til 1. Maskinist (Maskinsjef) 27.5.1927
  1. Maskinist (Maskinsjef) M/S BALBOA av Sandefjord. Rederiet Anders Jahre.  ommønstret 28.5.1927 avmønstret New York 26.8.1927.
  Maskinassistent til motormann  M/S RIGEL av Bergen. Rederiet Det Bergenske Dampskipsselskap. påmønstret Arendal 11.10.1927 avmønstret Barcelona 23.april 1929.
  Maskinassistent M/S AUSTVARD av Oslo. Rederiet Lauritz Kloster. påmønstret Arendal 7.4.1932. avmønstret Arendal 27.7.1932.
  Motormann M/S MAUD av Tønsberg. Rederiet Hjalmar Røed & Co. påmønstret Arendal f. utlandet 18.7.1933. avmønstret Arendal fra utlandet 16.5.1934.

  Motormaskinistsertifikat 2.klasse utstedet av mønstrinsstyret i Kristiansand  22. april 1936 .


  3.maskinist M/S DANIO av Oslo. Rederiet Clement Dann. påm. Arendal f.utlandet 13.8.1937. avm. Arendal fra utlandet 10.3.1938.
  3.maskinist M/S ELI av Grimstad. Rederiet J.C. Jørgensen. påm. Arendal f.utlandet 6.7.1938. avm. Arendal fra.ultandet 20.12.1938.

  2.verdenskrig o.v.

  2.maskinist M/S BORGESTAD av Porsgrunn. Rederiet A/S Borgestad. påmønstret Arendal f.utlandet 25.5.1939. avmønstret Liverpool 29.9.1939.
  2.maskinist D/S SENTA av Oslo. Rederiet Ole L. Løkke. påmønstret Arendal f.utlandet 3.4.1940. avmønstret Stavanger 15.5.1940.
  2.maskinist M/T ORION av Arendal. Rederiet S.H.Smith Sørensen. påmønstret Arendal 5.11.1940 avmønstret  Bergen 25.1.1941.
  1. Maskinist (Maskinsjef) M/S HOMBORSUND av Oslo. Rederiet G.G.Amundsen. påmønstret Arendal 1.3.1943. avmønstret Arendal 19462.
  1.maskinist til maskinsjef M/T CHR. TH. BOE  av Arendal. Rederiet Olaf Boe & Co. påmønstret  Arendal f.utlandet 13.4.1946 avmønstret Stavanger grunnet salg av skipet 24.5.1951.
  2.maskinist M/T CLEOPATRA av Arendal. Rederiet Olaf Boe & Co. påmønstret Arendal 1.8.1951. avmænstret Gøteborg 17.7.1952.
  2.maskinist M/T BELLONA av Oslo. Rederiet O.A.Andersen Shipping Company A/S.  påmønstret Arendal 22.9.1952. avmønstret Manchester 9.6.1953.
  2.maskinist M/T STEINGRIM STANGE av Oslo. Rederiet Harald Stange & Co. A/S. påmønstret Arendal 27.4.1953. avmønstret Curacao 24.3.1954.
  2.maskinist til maskinsjef M/S ELG av Oslo. Rederiet Torvald Hansen. påmønstret Arendal 7.10.1954. avmønstret Sandefjord 21.8.1955.