Birger Arnesen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

August 10, 1915

Parents

mor: Gunvor Arnesen, Søgne

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Søgne

Place of living

Søgne

County

Vest-Agder

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:
  Registernummer under krigen: London 10697, N.Y. 7615.

  Til Den Kongelige Norske Marine 15.1. 1943.

  Utdrag fra Seilas For Frihet:
  Mønstret ut første gang som 15 åring med D/S Listo, videre med D/S Vedeggen, D/S Truth, M/S Fernlane, M/S Fernbrook.

  Tok styrmannskolen i Kristiansand 1935 og radioskolen i 1939.

  I september 1942 mønstret Birger Arnesen av i Gurock, Skottland og meldte seg til til tjeneste i marinen. Kom i spesialtjeneste på Shetland, eller det som gikk under navnet Shetlandsgjengen. Birger seilte som telegrafist på skøytene som gikk til Norge med agenter, våpen og utstyr.

  Fra høsten 1943 ble skøytene erstattet med tre hurtiggående ubåtjagere i trafikken på Norge. Birger ble da nestkommanderende på KNM Vigra der Leif Larsen (Shetlands Larsen) var sjef. Birger deltok i 40 turer til Norge. De hadde med agenter og sabotasjeutstyr, våpen og krigs-materiell til hjemmefronten i Norge. Ofte hadde de med flyktninger tilbake til Shetland.

  "Det manglet ikke på dramatikk, men vi kom heldig fra det" sier en beskjeden Birger Arnesen, som nok kunne skrive en bok om sine opplevelser. Birger ble dimittert fra marinen i mai 1946.

  Etter krigen også påmønstret "Traal", "Spleis".

  Shetlandsgjengen. Heltene i Nordsjøen, s. 393:

  Innlemmet i Shetlandsgjengen: 1.2.1943, nr. c121.
  Antall turer: sesong 1942-43=1, sesong 1943-44=5, sesong 1944-45=30.
  Overført annen virksomhet: 13.12.1945.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg
  Seilas for frihet
  "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995, s. 200.
  https://www.kongehuset.no/tildelinger.html?tid=28028&sek=27995&q=Birger+Arnesen&type=27123&aarstall=
  «Shetlandsgjengen. Heltene i Nordsjøen», Asgeir Ueland, 2017.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbb/L0001