Trygve Flaten

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

February 8, 1918

Date of death

November 18, 1942Årsak: War-related shipwreck

Parents

Mathilde Flaten

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Norderhov

Place of living

Thomesgt. 1, Hønefoss

County

Oppland

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 4746.

  Våre falne:

  Trygve Flaten
  FØDT: 08.02.1918 FØDESTED: Norderhov DØD: 18.11.1942 DØDSÅRSAK: Torpedert av tysk ubåt STED/SKIP: Montbretia (norsk korvett)
  FLATEN, TRYGVE, sjømann, Hønefoss. Født 8. februar 1918 i Norderhov, s. av Torstein Torsen Flaten, f. 1870 i Ådalen, og Mathilde f. Kristoffersen, f. 1892. Dro til sjøs 1938. Tjenstgjorde under krigen i Marinen som fyrbøter. Gikk ned med korvetten Montbretia i Atlanterhavet 18. november 1942.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 30. april 1941, som: U.m.m.

  Sivil stilling: Sjømann.

  Beskikket eller vervet fra: 1.7-42 fyrbøter II kl.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Oljefyrbøterkurs, Devonport.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  VG Våre falne

  Ringerikes Blad

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.8. kort 405-406.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbc/L0001