Hjalmar Olsen Gunnestad

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

January 13, 1889

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Nøtterøy

Place of living

Bogen, Slagen pr. Tønsberg

County

Vestfold

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 6260, NY 14363.

  Gift med (jf. London-kort): Karen Gunnestad.

  Privat arkiv (Utdrag fra nedskrevet dokument transkribert, se "dokumenter"):

  "1. januar 1942 overtok jeg skipsførerstillingen på S/S North King som lå fullastet og klar for avgang fra New York til Murmansk Rusland. Den 5. januar avgikk S/S North King fra New York i en konvoy på 35 skip, alle med last til Murmansk. Reisen foregikk under stormfullt vær med snøtykke hver dag. Da konvoyen var tvers av Nord Kap i Norge hadde vi litt oppklarende luft i ca. 15 minutter. Lederkorvetten overrasket da en tysk U-båt som lå i overvanns-stilling og i vår kurs linje. Lederkorvetten senket ubåten, rente den i senk. Dette ble da opplyst på utgående konvoy konferanse av Comandoren. Skipene lå i Murmansk havn i ca 35 døgn. Hadde da flyangrep med bomber til stadighet, natt som dag. Når S/S North King lå ved kaien og losset lasten ble det sluppet bomber ned på kaien like ved skipet som ble skadet på dekket. Videre så jeg fly som ble skutt ned. Efter utlossingen i Murmansk returnerte skipene i konvoy tilbake til Amerika. Efter en stormfull reise med snetykke. Det var vår redning. Amerika var da kommet med i krigen. S/S North King ble overtatt av US Army for å bringe tropper og utstyr til Europa. Den første turen med tropper ble til Irland. Det var da med skipet 150 av 200 høyere offiserer. (Veteraner fra første verdenskrig) Senere ble det turer med tropper til Skotland, England, Irland og Grønland. Videre turer mellom Amerika og Syd Amerika etc.

  I april 1942 var S/S North King på Island hvor det var flyangrep med bomber. Senere var det så og si fly eller ubåtangrep til stadighet under turene til og fra Europa. I april 1944 var S/S North King i Swansea England merd tropper og utstyr. Da skipet var fortøiet på plass kom en sivilkledd politimann til meg. Viste sit politiskilt og sa at det var 16,5 millioner US Dollar her ombord. Disse skal bringes i land i sikkerhet før noen av skipets personer blir tillatt å gå fra skipet. Pengekassen ble straks bragt i land under meget streng bevoktning. Den 9 juni 1944 ankom S/S North King Oban/Skotland fullastet med utstyr og amunisjon og litt senere fortsatte vi videre til Wilford Haven, så til Falmouth hvor den gikk inn i en konvoy med 18 store skip samt en hel flåte med Landgangs båter med tropper. Korvetter, torpedojagere, torpedobåter samt ubåter. Alle store skip var utstyr med sperreballonger. Lederskipet var et slagskip alle båter var underveis til Normadi Stranden og flere skip ble senket eller beskadiget. Det skipet som gikk rett foran S/S North King ble senket.  Efter senere opplysninger fra militært hold var det et av de største tap på en tur under invasjonen i Normand S/S North King hadde et opphold på 15 døgn ved Normandi Stranden.

  Det var stadig flyangrep med bomber under oppholdet - flere av bombene falt i vannet ikke langt fra S/S North King. Da skipet hadde losset laste hvorav ca 2000 tonn høy eksplosiv ammunisjon, avgikk skipet fra Normadi Stranden i konvoy under ledelse av et vaktskip på turen over den engelske kanal til South Hampton passerte flere flybombere over konvoyen - disse ble skutt på av vaktskipet.  Etter Normandi turen ble det reiser fra New York til Europa. Første tur til Cherbourg så til Le Havre og videre til Antewerpen. Etter som havnene ble renset for miner, vrak etc. Tilslutt en tur til Bremen i Tyskland. Da var krigen slutt i Europa. Vil bemerke at etter Normandi turen var det på tale å overføre S/S North King til Stillehavs-området i forbindelse med krigen mot Japan.  Dette ble ikke aktuelt, som godt var. [...]

  North King hadde et fast kanonmannskap på 37/38 U.S. Navy soldater under ledelse av U.S. NAVY - offiserer. Dertil var det 3 radiotelegrafister samt 3 signalmenn".

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Privat arkiv avgitt til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter