John Hermann Carl

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 15, 1912

Parents

C. A. Carl og h. f. Marcussen

Records

Hovedrulle Nr. 5092, overført til Arendal rulle nr. 2323.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Dypvåg

Place of living

Sandøya, senere Arendal

County

Aust-Agder

Enlistment district

Rank

Styrmann

Has sailed for shipping company

Education

Skipsførereksamen

Other

 • Participant in WW2
 •  Sjømanns tjeneste efter fylte 15 år inkludert Marinen = 42.17/30 måneder, herav 30 måneder i utenriks fart.

   Radioskole i Marinen 01.11.33 til 01.07.1934.

   Styrmanns Sertifikat 20.10.1934. Skipsfører Eksamen i Oslo 30.06.1936. 

   Innkalt til Marinen som Radio Telegrafist på torpedobåt GRIB 17.10.39 til 28.11.1939.

   Mønstringer, se mønstrings liste. 

   Fra Carls hustru Edna Carl har vi mottatt tilleggsopplysninger som vi tar med her.

   Tjenestegjort i Arendal Gruppe Sentral som Telegrafist fra 14.01.40 til 09.04.1940. 
   Ble senere med i motstansbevegelse i den såkalte "Arendalsgruppen". 

   Ble angitt og arrestert sammen med 5 andre så tidlig som 14.august 1940. Fikk dødsdom 
   og atskillig tid i norsk fengsel (Åkebergveien) og ventet på fullbyrdelse av dommen. 
   Dommen ble imidlertid 4.juli 1943, på Hitlers ordre, omgjort til 10 års tukthus. Det ble antydet at
   denne godhet skyldtes at de tyske styrkene i Sovjetunionen hadde vunnet det store slaget om Sevastopol. 
   Han ble deretter sendt til tukthuset Hamburg-Fuhlsbüttel 24.juli 1943 der han ble plassert i enecelle, og ble
   sittende fullstendig isolert i 13 måneder. Etter de store allierte bombeangrepene mot Hamburg sommeren  1943, ga tukthusledelsen opp. Han ble, sammen med storparten av de øvrige fanger, overført til konsentra-
   sjonsleiren i i Schleswig-Holstein frem til frigjøringen. Kom hjem med "De hvite busser" i  begynnelsen av juni 1945. (For mer opplysninger se K. Taraldsen: "Motstandspionerene", Friluftsforlaget, Arendal 1999. 
   
   Etter krigen fortsatte han på sjøen , og seilte som skipsfører fra 1952 til han gikk av med pensjon 58 år  gammel i 1970. 

   2 barn.

   Innført i sjømanns registeret i Arendal den 19.1-1949.

   

  Sources

  Tvedestrand Mønstrings Protokoller.