Edward Beveridge Binnie

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

October 8, 1884

Date of death

June 27, 1956

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Port Stanley, Falklandsøyene

Place of living

Sandarveien 6, Sandar

County

VestfoldUtlandet

Other

 • Participant in WW2
 • Londonregisteret: 

  Registernummer under krigen: London 96289.

  Var på hvalfangst sesongen 1939/1940, ombord på hvalkokeriet "Tafelberg" som sekretær.

  Wikipedia:
  "E. B. Binnie ble utnevnt til magistrat og oppsynsmann på Deceptionøya i Sør-Shetlandsøyene 15. oktober 1912 for en periode på seks måneder. Postmester var en av pliktene som inngikk i denne tjenesten".

  "Var magistrat på Sør-Georgia fra 20. oktober 1914 til 1. april 1927".

  "Han ble i 1923 gift med Margrethe Olaug Larsen, født 1899 i Strinda."

   

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0011

  Wikipedia