Trygve Reidar Grønneberg

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

July 12, 1915

Date of death

November 17, 1974

Parents

Sverre og Sigrid Grønneberg

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Tinn

Place of living

18 Aulburn rd. Glasgow, UK

County

Telemark

Enlistment district

Rank

Off. Asp. (Offisersaspirant, Marinen)U/Ltn. (Utskrevet Løytnant)Utskrevet Fenrik

Has sailed for shipping company

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 8052, NY 25461.

  Han var ombord flytende hvalkokeri D/S Tafelberg (Storbritannia) på noen tidspunkt mellom 2. juni 1939 og 23. juni 1941. Fra 23. juni 1941 var han ansatt ved A.J. Faill & Co. i Glasgow. Den 9. februar 1942 gikk han til sjøs igjen. Han tjenestegjorde i den norske marine fra 22. juli 1943 til 12. mai 1946.  

  Gift med (jf. London-kort): Isabel Grønneberg, 32 Westwood Rd., Glasgow.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 22.7.1943, som: Off.aspirant..

  Sivil stilling: Styrmann.

  Sivil utdannelse: Styrmannskole.

  Sertifikater: Styrmannsert.

  Beskikket eller vervet fra: U/Fenrik 22.9.1943. U/Løytnant. U/Kapteinløytnant 1.10.1952.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: 22.9.1943 utskrevet offiserskurs. T.G:B. 1.12.1943 (6 ukers kurs). 29.6.1944 Kurs for instr. i ajourhold av karter.

  Dimittert fra Marinen: 15.5.1946. M.K.Ø. Innkalt igjen 30.4.1952.

  Adresse 1950: Eriksgt. 7. 3. Oslo. Gitt tillatelse til utmønstring 7.5.1951.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.14. kort 101-102-103-104.