Karl (Carl) Harald Andersen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

September 22, 1902

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Sem

Place of living

Kirkeveien 4b, Teie pr. Tønsberg

County

Vestfold

Enlistment district

Rank

U.d.m. (Utskrevet dekksmann)U/Fenrik (Utskrevet Fenrik)

Education

Skipsførereksamen

Other

 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: 9755 London, 21976 NY. (33739, 16714)

  Gift med (jf. London-kort): Astri A. Andersen.

  Gikk inn  i marinen 1.12.1944 og ble dimittert 21.8.1945.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 01.12.1944. Nummer: 6515 som U.D.M. Beskikket som U/Kvm. 11.12.1944 og som U/Fenrik fra 01.03.1945.

  Tidl. Mil. Tjeneste: 1923-24. Marinen. Kvm. på U/båt i 6 mnd.

  Utdanning : Styrmannskole.

  Sertifikater: Skippersertifikat opp til 650 tonn.

  Dimittert: 21.08.1945.

  Sivil stilling: Hvalfanger - Skytter og Fører.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.3. rulleblad 17-18.