Einar Kittelsaa

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 22, 1913

Date of death

November 18, 1942Årsak: War-related shipwreck

Parents

Hans & Anne Kittelså

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Risør

Place of living

Kirkeberget 92, Risør

County

Aust-Agder

Rank

FenrikelevSkipsoffiser (Marinen)U/Fenrik (Utskrevet Fenrik)

Other

 • Participant in WW2
 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 37417.

  Gikk inn Marinen 19. mai 1941.
  Gikk på "Naval Officer Training School" 24. oktober 1941 som fenrik.

  Våre falne:

  Styrmannseksamen, offiserskurs og spesialkurs i England under krigen. Tjenstgjorde under krigen i Den norske marine, og var på korvetten Montbretia som gikk i konvoitjeneste. Omkom da båten ble senket 18. november 1942 i Nord-Atlanteren etter kamp med u-båter. (Fra «Våre falne»)

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 19.5.1941, som: Fenrikelev.

  Sivil stilling: Styrmann.

  Sivil utdannelse: Styrmannskole. 11 år fartstid

  Tidligere militærtjeneste: rekruttskole marinen. 13 mndr tjeneste.

  Beskikket eller vervet fra: Tj.som U/Fenrik fra 5.7.1941.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Fenrik kurs, Port Edgar.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0059

  Våre falne

  Norges Handels og Sjøfartstidende, 22. juni 1946

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.25. kort 019-020.