Arne Leonard Kanestrøm

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

March 14, 1921

Date of death

May 12, 1943Årsak: War-related shipwreck

Parents

Ingvald D. Kanestrøm og Anna Alette Kanestrøm

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Kristiansund N

Place of living

Bjørnehaugsveien 1, Kristiansund N

County

Møre og Romsdal

Enlistment district

Rank

Matros / SkytterU.d.m. (Utskrevet dekksmann)

Maritime inquiries 1939 - 1945

 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: 28565 London, 24539 NY.

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:

  Skytter nr. 269: Kanestrøm, Arne Leonard. Født 14.mars 1921 i Kristiansund.

  Yrke: Sjømann
  Fartstid ca. 48 måneder

  Antatt i marinen den mai 1941  og ble utdannet til skytter i Dumbarton, Scotland.
  Gjorde først tjeneste ved korvett-avdelingen i tiden 3.9.1941 til 26.9.1941 - deretter ombord på korvetten H.NOR.MS ACANTUS fra 26.9.1941 til 14.12.1941.
  KNM HEIMDAL fra 23.12.1941 til 10.1.1942.
  Han ble nå utlånt til handelsflåtens selvforsvar og gjorde tjeneste på:
  D/S GUDRUN fra 27.1.1942 til 6.6.1942.
  D/S MARIANNE fra 17.6.1942 til 1.12.1942.
  M/T JAMES HAWSON fra 13.12.1942 til 1.3.1943.
  M/T SPINANGER fra 7.3.1943 til 28.4.1943.
  M/T SANDANGER fra 30.4.1943 til skipet ble torpedert den 12.mai 1943 i.
  Av besetningen på M/T SANDANGER ble 20 mann drept, og en av disse var Arme Leonard Kanestrøm.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 17.07.1941.

  Sivil stilling: Matros.

  Sivil utdannelse: 4 års fartstid.

  Mil. kurs: Artillerikurs.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946

  RA/S-3545/G/Gi/L0011

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Hoten: P.33. kort 297-298