Emil Mathias Kjærstad

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

February 27, 1920

Parents

Bernt og Marta Kjærstad

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Gravvik, Namdalen

Place of living

Tjølvik, Namdal pr. Trondheim

County

Nord-Trøndelag

Enlistment district

Rank

Matros / SkytterSjømannU.d.m. (Utskrevet dekksmann)

Maritime inquiries 1939 - 1945

 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: 28631 London, 25641 NY.

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:

  Skytter nr. 418: Kjærstad, Emil Mathias. Født 27. februar 1920 i Gravvik.

  Yrke: Sjømann.
  Fartstid ca. 3 år.

  I begynnelsen av krigen seilte han i kystfart på Norge. Var bl.a. ombord på D/S KONG HARALD som han gikk i land fra i Reine i Lofoten og ble med over til England etter Lofotraidet. Ankom London 2.1.1942.

  Utskrevet til marinen ifølge marinens liste 20.1.1942 og ble utdannet til skytter i Dumbarton, Scotland.

  Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:
  D/T NORFJELL fra 23.3.1942 til 8.8.1942.
  M/T SVEVE fra 20.8.1942 til skipet ble torpedert den 10.september 1942 underveis fra Clyde til Curacao. Hele besetningen ble reddet av eskortefartøyene.
  Han var videre ombord på:
  M/T ISELIN fra 26.10.1942 til 13.6.1944.
  M/T BEAU fra 1.7.1944 til 4.3.1946.

  (Mønstringsdatoene varierer litt fra datoene oppgitt i listene fra Direktoratet for Sjømenn. Se mønstringer.)

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 20. januar 1942, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Matros.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Art.kurs.

  Dimittert fra Marinen: 5. juni 1946.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941-1946.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.26. Kort 5-6.