Alf Sigvart Andreassen Løite

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

November 30, 1899

Date of death

June 16, 1965

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Holla

Place of living

Adjunkt Arntsgaten 32, Skien

County

Telemark

Enlistment district

Rank

Matros / SkytterU.d.m. (Utskrevet dekksmann)U/Kvm

Maritime inquiries 1939 - 1945

 • Ex Gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: 34964, NY 17884.

  Gift med (jf. London-kort): Inga Elise Løite, 3 barn: Karl, f. 4.7.1931, Arne, f. 5.8.1933, Anne-Lise, f. 6.4.1940.

  Riksarkivet:

  Båtsmann D/S AKERSHUS av Oslo. Rederiet Fred Olsen. påmøstret 1.12.1939. avmønstret 18.3.1942
  Båtsmann D/S GUDVIN av Oslo. Rederiet H. Gjerpen. påmøstret 22.3.1942. avmønstret 18.4.1942

  1.5.1942 til Skytterkurs SSH Dumbarton

  Matros / skytter M/T FERNCOURTav Oslo. Rederiet Fearnley & Eger. påmøstret 28.5.1942. avmønstret 13.9.1942
  Matros / skytter D/S ASTRA av Kristiansand. Rederiet M. Chr. Stray. påmønstret 27.9.1942. avmønstret 4.6.1943
  Matros / skytter D/S VIGSNES av Bergen. Rederiet Kr. Jebsen. påmønstret. 5.6.1943.  Reddet ved krigsforlis 23.1.1945

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 - 1946

  Skytter nr. 744, Løyte, Alf Sigvart, f.30.11.1899 i Holla.

  Utdannet til skytter i Dumbarton, Skottland. Etter endt utdannelse gjorde han tjeneste på:
  M/S FERNCOURT fra 27.5.1942 til 13.9.1942
  D/S ASTRA fra 26.9.1942 til 4.6.1943.
  D/S VIGSNES fra 5.6.1943 til 29.10.1943
  D/S VIGSNES fra 18.12.1943 til  14.9.1944 og atter igjen om bord i
  D/S VIGSNES fra 6.10.1944 til skipet sank i munningen av Mersey. Antagelig av et torpedotreff.

  Gjorde siden tjeneste som u/kvm. ved SSH stasjon.

  Han ble tildelt Krigsmedaljen og Deltakermedaljen.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 1.5.1942, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Båtsmann.

  Tidligere militærtjeneste: 48 dager, Heistadmoen 1923.

  Beskikket eller vervet fra: 15.5.1945 U/Kvartermester.

  Dimittert fra Marinen: 30.6.1946. S.S.H. Garnes, Bergen.

  Sources

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946

  Riksarkivet

  RA/S-3545/G/Gg

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.19. kort 341-342.