Tarjei Løvaas

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 26, 1909

Date of death

September 5, 1973

Parents

Jørund & Karoline Løvaas

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Evje

Place of living

Stokke, / Nakkerud stasjon

County

VestfoldAust-AgderBuskerud

Enlistment district

Rank

NestkommanderendeStyrmannU/Fenrik (Utskrevet Fenrik)U/Kvm

Other

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 16452.

  Shetlandsgjengen. Heltene i Nordsjøen, s. 404:
  Innlemmet i Shetlandsgjengen: 29.9.1944, nr. c225.
  Antall turer: --
  Overført annen virksomhet: 29.1.1945.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 11.10.1940, som: U.Kvm.

  Sivil stilling: Styrmann.

  Sivil utdannelse: Styrmannskole, 14 år fartstid.

  Tidligere militærtjeneste: Rekruttskole hæren, Hustadmoen 48 dgr.

  Beskikket eller vervet fra: U/Fenrik 5.7.1941.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Fenrikkurs Port Edgar, Asdic kurs.

  Dimittert fra Marinen: 6.9.1945. M.K.Ø.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0073

  «Shetlandsgjengen. Heltene i Nordsjøen», Asgeir Ueland, 2017.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.19. kort 381-382.