Hans Viktor Oddvard Nilsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

May 17, 1921

Date of death

April 14, 1943Årsak: War-related shipwreck

Parents

Steforeldre: Richard og Hilda Strand, Lanesskogen pr. Risøyhavn

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Harstad

County

Troms

Rank

S.D.Opr.(Marinen)U.d.m. (Utskrevet dekksmann)

Other

 • Participant in WW2
 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 32130.

  Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 32130.

  Våre falne:

  "Var matros på d/s Hestmanden og fulgte skipet over til England da kampene i Norge var slutt. Meldte seg til Den norske marine og ble dekksmann på jageren Eskdale, hvor han tjenestegjorde som kanoner. Omkom 14. april 1943 da jageren gikk ned med størsteparten av besetningen".

  Privat arkiv:

  Påmønstret D/S HESTMANDEN per juni 1940.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 10. mars 1941, som: U.D.M.

  Sivil stilling: Matros.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Kanonskytterkurs for korvetter.

  Dimittert fra Marinen: Omkom 14. april 1943.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0081

  VG Våre falne

  Privat arkiv avgitt til Stiftelsen Arkivet

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.29. Kort 125-126.

  Norges Handels og Sjøfartstidende (26. juni 1946) og Tromsø (1. mars 1947)

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbc/L0001