Håkon Myhre

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

January 28, 1919

Parents

Ingvald Håkon Myhre

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Høyjordet

Place of living

Høyjord, Tønsberg

County

Vestfold

Rank

Dekksgutt / Lugargutt - HvalfangstJungmann / LettmatrosMatros / Skytter
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 31188, NY 9039.

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:

  Skytter nr. 716: Myhre, Håkon. Født 28.1.1919 i Høyjord.

  Antatt i marinen og ble utdannet til skytter i Camp Norway, Lunenburg, Canada.

  Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:

  D/S GUDVOR fra 23.4.1942 til 20.5.1943.

  D/S GUDVOR var bl.a. med i konvoi SC-122 på 60 skip som gikk fra New York den 5. mars 1943. På grunn av storm gikk det sakte fremover. Den 8. mars avgikk en ny konvoi, HX-229 på 40 skip. Sistnevnte var den hurtigste, og ettersom de fulgte den samme ruten, kom de så nær hverandre at de stort sett dannet en konvoi. Tyskerne hadde lokalisert konvoiene den 13. mars, og 44 ubåter ble satt inn i et voldsomt angrep. I samfulle 5 døgn ble konvoien utsatt for disse masseangrepene. Flere skip gikk tapt, og sjøslaget gikk i tyskernes favør i det 21 skip ble senket, mot at en tysk ubåt ble senket og tre skadet.

  Håkon Myhre gjorde senere tjeneste som matros/skytter ombord i:

  D/S OLE BULL fra 3.6.1943 til 15.4.1944.
  D/S KIRSTEN B fra 8.5.1944 til 12.12.1944.
  D/S VESTVANGEN fra 21.2.1945 til 17.11.1945.

  Dimittert i New York den 30. november 1945.

  For sin innsats for Norge under den annen verdenskrig ble han ble tildelt Krigsmedaljen, Deltakermedaljen og Haakon den VII`s 70 års medalje.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 09.03.1942

  Sivil stilling: Lettmatros.

  Sivil utdannelse: 28 mndr. fartstid på dekk.

  Mil. kurser: Kanonskytterkurs i Camp Norway.

  Dimittert fra Marinen i New York: 30.11.1945.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.28. kort 059-060

  Vestfoldarkivet (med mannskapsliste til "Ulysses" ekspedisjonen 1939/40)