Olav Mørkved

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

May 3, 1920

Date of death

March 23, 2005

Parents

Styrmann Martinus Olsen Mørkved f.18.august 1882 født i Vang ved Hamar og Kathinka Margrethe Mørkved født 10.mars 1888 i Christiania - pikenavn Olsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Tønsberg

County

Vestfold

Other

 • Participant in WW2
 • Riksarkivet:

  Olav Mørkved var sjømann fra april 1936, en måned før han fylte 16 år, og seilte ute under «den glemte krigen» (3. september 1939-8.april 1940). Han gikk i land i Norge 8. april 1940 og skulle seile ut igjen neste dag, men krigsutbruddet i Norge hindret dette. Han hadde tidligere seilt på England, som kokk, påmønstret Waages M/T Sysla. Han var ombord til juli 1940 da tyskerne tok skipet. Hjemme i Tønsberg ble han forfulgt av hyreagenten som ville ha ham til å seile for tyskerne.

  Han forteller selv i oktober 1945: «Jeg var kokk om bord på M/T Sysla den 9.4.1940. Skibet lå den gang ved Nærsnes. Senere lå båten som depot i Bunnefjorden til tyskerne tok båten i slutten av juli 1940. Samtlige av mannskapet gikk da land i Oslo. Var selger for min bror som drev et importfirma til jul 1940. Reiste til Tønsberg og var der til november 1941. Jeg hadde forskjellige småjobber der, men blev på grunn av min utdannelse snart utskrevet til fart på Tyskland-Norge. Jeg nektet hele tiden, men til slutt måtte jeg forlate Tønsberg da jeg ellers ville blitt tvangssendt. Jeg fikk da i november 1941 plass som kokk på et barnehjem på Østre Toten.»

  Privat arkiv:

  Bror til Svend Mørkved.

  Sønn av Martinius Olsen Mørkved.

  Sources

  Riksarkivet

  Privat arkiv avgitt til Stiftelsen Arkivet