Anker Jacobsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

November 14, 1914

Date of death

January 4, 1943Årsak: War-related shipwreck

Parents

Harald Jacobsen, f. 1881 på Nøtterøy, og Karen f. Johannessen, f. 1884 s. st.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Sandar

Place of living

Huvik. Sandefjord

County

Vestfold

Other

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 17489.

  Gift med (jf. London-kort): Hjørdis Jacobsen.

  Våre falne:

  Anker Jacobsen
  FØDT: 14.11.1914 FØDESTED: Sandar DØD: 04.01.1943 DØDSÅRSAK: Minesprengt STED/SKIP: DS Bodø
  JACOBSEN, ANKER, maskinmester, Sandar. Født 14. november 1914 i Sandar, s. av maskinist Harald Jacobsen, f. 1881 på Nøtterøy, og Karen f. Johannessen, f. 1884 s. st. Gift 1936 i Sandar med Hjørdis Jacobsen, f. 1912 i Sandefjord. 1 barn. Maskinisteksamen. Var maskinmester på Marinens patruljeskip Bodø, og omkom 4. januar 1943 da skipet gikk på en mine utenfor Skottland, etter et tokt til Norge.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 13.10.1940.

  Sivil stilling: Maskinist.

  Sivil utdannelse: 4 års fartstid. 5 år verkstedtid. Mask. skole.

  Sertifikater: 3 Kl. Damp/Mask.sert.

  Tidl. mil. tjeneste: Rauer 72 dgr.

  Beskikket: U/Fenrik (M) 13/10-40.

  Vestfoldarkivet:

  For sesongen 1939/40 var han med "Sir James Clark Ross" ekspedisjonen som 2. maskinist på hvalfanger "Star XXII".

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0045

  Våre falne

  Norges Handels og Sjøfartstidende, 18. juni 1946

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.33. kort 025-026

  Vestfoldarkivet (med informasjon fra avregningsdokumenter til "Sir James Clark Ross" ekspedisjonen 1939/40)