Nils Holger Nilsson

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

October 15, 1915

Parents

Karl Einar Nilsson

Gender

Male

Nationality

Sweden flaggSweden

Birthplace

Hellefors, Ørebro, Sverige

Place of living

Mariero, Vænersborg/Fridhem, box 19, Sverige

County

Utlandet

Rank

Matros / SkytterU.d.m. (Utskrevet dekksmann)
 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 62614, NY 9021.

  In London card date of birth is given Oct. 20, 1915.

  Fra Nortrashipsflåtens Skyttere 1941 til 1946:

  Skytter nr. 1262: Nilsson, Nils Holger. Født 15.10.1915 i Hellefors, Ørebro i Sverige.

  Sønn av Karl Einar Nilsson, Vennersborg.

  Yrke: Sjømann.
  Fartstid ca. 84 måneder.

  Avtjent verneplikt 140 dager i det svenska infanteriet.

  Søkte om opptak i den norske marinen.

  Antatt i marinen den 20. februar 1943 og ble utdannet til skytter i Dumbarton, Scotland.

  Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:
  D/S LAGO fra 8.4.1943 til 28.1.1944.
  M/T BRALANTA fra 21.2.1944 til 31.7.1945.( M/T BRALANTA ble en gang pårendt av et amerikansk tankskip som var lastet med bensin, begge skip kom i brann. Den amerikanske besetningen hoppet i sjøen. Endel av manskapet på BRALANTA gikk i gang med å slukke brannen, mens andre satte ut livbåter og reddet den amerikanske besetningen, med untak av to mann. Brannen ble slukket av BRALANTAS egen besetning, mens engelskmenn slukket brannen på det amerikanske fartøy. Nilsson var videre ombord i:
  M/S LIDVARD fra 27.8.1945 til 20.10.1945.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 20.2.1943, som: U.d.m.

  Dimittert i Australia den 24.oktober 1945.

  For sin innsats for Norge under den annen verdenskrig ble han ble tildelt Krigsmedaljen.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Feb/L0020

  Nortrashipsflåtens Skyttere 1941 til 1946.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.30. kort 111-112.