Arne Kråkøy

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

August 5, 1914

Date of death

April 30, 1979Årsak: Unknown

Parents

Anna Kråkøy

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Abelvær

County

Nord-Trøndelag

Rank

MarinepolitiSideretter (Marinen)U.d.m. (Utskrevet dekksmann)

Other

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 28635, NY 6315.

  I London-kort er en feilaktig opplysning: "Omkommet V. "Bodø's Forlis 4.1.43 Ifl. Marin. Liste 110". Kråkøy fortsatte å seile og ble dimittert fra Marinen i 1948, ref. Sjøforsvarets londonarkiv.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 2. september 1940, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Fyrbøter.

  Tidligere militærtjeneste: Hæren 1935, 72 dgr. Colt maskingeværskytter.

  Beskikket eller vervet fra: Beordret Kvm(A) II kl. 1.11.1945.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Kanonskytterkurs for korvetter. 3 ukers Coastal Force Gunnery course omb. H.M.S "Excellent" den 21.6.1942.

  Dimittert fra Marinen: 10. oktober 1948.

  I rullebladet er Washington oppgitt som fødested.

  Hustru: Alice Nicholls, Hounshow, Middlesex, U.K. (gift 26.6.1943).

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0065

  "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995, s. 198.

  Aftenposten 26. juni 1945 og Aftenposten 10. september 1945.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.24. kort 028–029.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbb/L0001